Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Addycja hydroksyloamin i hydrazyn do Ó,á-nienasyconych laktonów.Przemiany strukturalne adduktów.Synteza deoksycukrów, azacukrów i nie-á-laktamowych analogów cefamów
Konkurs 12

Addycja hydroksyloamin i hydrazyn do Ó,á-nienasyconych laktonów.Przemiany strukturalne adduktów.Synteza deoksycukrów, azacukrów i nie-á-laktamowych analogów cefamów

Numer wniosku: 3 T09A 131 12
Kierownik: Prof.dr hab. Marek Chmielewski
Instytucja realizująca: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 250 000
Konkurs: 12