Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych
Konkurs 12

Adaptacyjne sieci neuronowe w zastosowaniu do identyfikacji stanu układów elektrycznych

Numer wniosku: 8 T10A 051 12
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 29 000
Konkurs: 12