Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Adaptacje filmowe dzieł literackich
Konkurs 12

Adaptacje filmowe dzieł literackich

Numer wniosku: 1 H01E 010 12
Kierownik: prof.dr hab. Alicja Helman
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Sztuce
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 26 250
Konkurs: 12