Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 121.Detekcja molekularna polimorfizmu alfa S1- kazeiny, jako czynnik decydujący w selekcji kozłów ras mlecznych. 2.Wariant genetyczny alfa s1 kazeiny koziej jako kryterium selekcji w hodowli kóz produkujących mleko dla potrzeb serowarstwa
Konkurs 12

1.Detekcja molekularna polimorfizmu alfa S1- kazeiny, jako czynnik decydujący w selekcji kozłów ras mlecznych. 2.Wariant genetyczny alfa s1 kazeiny koziej jako kryterium selekcji w hodowli kóz produkujących mleko dla potrzeb serowarstwa

Numer wniosku: 5 P06D 028 12
Kierownik: dr hab.inż. Barbara Kosowska
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 85 000
Konkurs: 12