Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 11
Konkurs 11

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Fajnomena" Aratosa z Soloj - monografia UNIWERSYTET OPOLSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"System oprogramowania komputerowego CAE-ECM" dla technologii eketrochemicznej części maszyn i narzędzi POLITECHNIKA WARSZAWSKA decyzja - zakwalifikowany
Aberracje struktury chromosomów płci i mozaicyzm komórkowy w zespole Turnera - badania z zastosowaniem hybrydyzacji in situ INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Absolutna konfiguracja, kokrystalizacja i struktura wybranych cyklicznych i acyklicznych tlenków fenylo-I winylofosfin POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne algorytmy pomiarowe cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej generatorów o szerokim zakresie zmian częstotliwości POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne algorytmy tłumienia dźwięku w aktywnym ochronniku słuchu POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie procesami obróbki skrawaniem przy występowaniu drgań chaotycznych POLITECHNIKA LUBELSKA decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja MAP oraz JUN kinaz a apoptoza w izolowanych pęcherzykach trzustkowych oraz różnych modelach doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna nowych pochodnych akrydonu w stosunku do komórek nowotworowych linii macierzystych i z indukowaną opornością wielolekową POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność lizozymu w jaju w zależności od genotypu kur i warunków środowiska SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH decyzja - zakwalifikowany
Aktywność termodynamiczna składników w bogatych w miedź ciekłych stopach układu Cu-Pb-Fe, pomierzona z użyciem efuzyjnej metody Knudsena INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Aktywowanie umocnienia wydzieleniowego w wieloskładnikowych stopach miedzi przez wysokotemperaturowe odkształcenie AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Albertyna: od drugiej uczelni Rzeczypospolitej do pruskiego uniwersytetu krajowego. Formowanie się profilu naukowego i dydaktycznego oraz zasięg oddziaływania akademii królewieckiej od połowy XVI wieku do początku wieku XIX OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM.WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Algebraiczna K-teoria ciał liczbowych i krzywych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algoflora krasowych źródeł północnej części Wyżyny Częstochowskiej UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Algorytm i program komputerowej symulacji numerycznej w dziedzinie czasu zachowania się statku na fali przeciwnej nieregularnej CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy poprawiania charakterystyk metrologicznych aparatury pomiarowej stosowanej w monitoringu środowiska naturalnego POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy szybkich pomiarów i przetwarzania sygnałów z czujników ruchu drogowego dla celów identyfikacji parametrów pojazdów AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Alternatywne wobec Produktu Narodowego Brutto miary dobrobytu społecznego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Aminoglikoliza etanoloaminami - metoda recyklinu chemicznego odpadowego poli(tereftalanu etylenu) POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5