Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 10
Konkurs 10

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski" UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ decyzja - zakwalifikowany
"Demokracja płci". Reprezentacja polityczna kobiet Uniwersytet Warszawski\Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych decyzja wydana - niefinansowany
"Et in terra pax...". Współczesna aktywność Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju międzynarodowego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"Oswajanie" obcego. Analiza projektów w obszarze dialogu międzykulturowego realizowanych przez organizacje pozarządowe Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie\Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
"Słownik dramatu polskiego XX wieku" - tom I (hasła osobowe) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Właściwości elektryczne cienkich warstw tlenku cynku otrzymywanych w procesie osadzania warstw atomowych (ALD)" Instytut Fizyki PAN decyzja wydana - finansowany
1,3-Cykloaddycja dipolarna w syntezie 5-podstawionych pochodnych uracylu Politechnika Śląska\Wydział Chemiczny decyzja wydana - finansowany
1.Synteza, struktura i spektroskopia związków lantanowców z aminokwasami, peptydami i kwasami hydroksamowymi modeli układów biologicznych. 2.Otrzymanie szkieł metodą sol-gel na bazie jonów lantanowców i ich badania optyczne UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII decyzja - zakwalifikowany
20 lat transformacji Federacji Rosji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy w warunkach Nowej Wielkiej Gry Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Nauk Społecznych decyzja wydana - niefinansowany
Aaliza doświadczalna zmian konstrukcyjnych pomp wirowych w celu dostosowania ich do pracy turbinowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Absolwent - kompetencje i rynek pracy. Orientacje życiowe i adaptacyjność w świetle przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Polsce po 1989r. na przykładzie absolwentów Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska\Wydział Organizacji i Zarządzania decyzja wydana - niefinansowany
Absorpcja mikrofalowa w badaniach wnikania strumienia magnetycznego w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja nowoczesnych form transferu i komercjalizacji technologii, pobudzania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacje cykli rozwojowych dżdżownic (dendrobaena octaedra) na terenach skażonych metalami ciężkimi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna interpretacja czucia dotyku u człowieka UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna metoda różnic skończonych przy dowolnie nieregularnych siatkach węzłów POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjny mikrokomputerowy układ zasilania wtryskowego silników ZI z samonastrajaniem PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-BADAWCZE PRO-MO SP. Z O.O. decyzja - zakwalifikowany
Addytywne kolorowania grafów Uniwersytet Jagielloński\Wydział Matematyki i Informatyki decyzja wydana - niefinansowany
Agregacja biodegradowalnych poliestrów zawierających na jednym z końców łańcucha różną liczbę grup karboksylowych w obecności jonów wapnia Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN decyzja wydana - finansowany
Agrofizyczna i biologiczna ocena żyzności gleb uprawianych ekologicznie i konwencjonalnie INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5