Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyUkład okresowy pierwiastków
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków to tabelaryczne zestawienie obejmujące wszystkie pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie. Pierwiastki są uporządkowane według rosnącej liczby atomowej oraz cyklicznie powtarzających się właściwości. Układ okresowy pierwiastków powstał w oparciu o prawo okresowości stworzone przez Dmitrieja Mendelejewa. Stąd układ często nazywany jest również tablicą Mendelejewa. Prawo okresowości zgodnie, z którym został stworzony układ okresowy pierwiastków mówi, że właściwości poszczególnych pierwiastków są powtarzalne w zależności od ich mas atomowych. Numer okresu odpowiada numerowi powłoki walencyjnej atomu. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) dzieli pierwiastki na grupy, okresy i bloki. Oficjalna wersja układu okresowego opublikowana w czerwcu 2012 roku zawiera pierwiastki o liczbach atomowych od 1 do 112 oraz 114 i 116, choć istnieją dowody na występowanie w przyrodzie 118 pierwiastków. Pierwiastki o liczbach atomowych 113, 115, 117 oraz 118 muszą jednak zostać potwierdzone, stąd dotąd nie znalazły się w układzie okresowym.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • srebrny glob

  zob. Księżyc

 • Wzór na pęd

  Pęd definiuje się jako iloczyn masy i prędkości ciała. Przykładowo pęd układu punktów materialnych jest równy sumie wektorowej pędów, wszystkich punktów układu. Z łatwością można udowodnić, że pęd...

 • proton

  Jedna z cząstek elementarnych, która tworzy jądro atomowe i posiada pozytywny (dodatni) ładunek elektryczny. Liczba protonów znajdująca się w jądrze atomu jest równa liczbie atomowej. Proton...

 • Wzór na obwód deltoidu

  Deltoid to czworokąt, którego jedna z przekątnych leży na osi symetrii, przy czym jest symetralną drugiej przekątnej. Każdy deltoid wypukły jest sumą dwóch trójkątów równoramiennych.  ...

 • Perseidy

  Rój meteorów znany od starożytności. Jest to jeden z najobfitszych rojów meteorów o ZHR=110. Meteory te związane są z kometą 109P/Swift-Tuttle. Radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza....

Czytaj w Money.pl