Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyStatystyka
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Statystyka

Statystyka jest to nauka zajmująca się ilościowymi metodami badań. Jej podstawowym przedmiotem jest poznanie prawidłowości zjawisk. Statystykę dzieli się na statystykę opisową oraz statystykę matematyczną. Pierwsza z nich zajmuje się metodami zbierania i prezentacji informacji statystycznych, a druga opierająca się na rachunku prawdopodobieństwa, pozwala uogólniać wyniki oraz oceniać dokładność i wiarygodność. Statystyka matematyczna wnioskuje na podstawie danych o zbiorowości wybranych w sposób losowy. Statystyka bada problemy socjologiczne, demograficzne, ekonomiczne za pomocą szeregu metod naukowych (m.in. analiza wariancji, analiza czynnikowa, analiza kanoniczna). Statystyka jest wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki np. demografii, biometrii, fizyce statystycznej, socjologii, termodynamiki.

Początki statystyki sięgają czasów dokonywania powszechnych spisów ludności tj. zbierania informacji o ludności. Spisy były powszechnie stosowane na terenie starożytnego Rzymu. Z czasem statystyka zaczęła się szybko rozwijać. Ulepszano metody pozyskiwania danych, opisu i analizy. Szybko też zaczęto rozwijać metody matematyczne, szczególnie teorię prawdopodobieństwa zajmującą się zdarzeniami i losowymi.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • ekscentryczność orbity

  Także: mimośródOdchyłka kształtu orbity od koła mierzona stosunkiem (a - b)/(a + b), gdzie a i b odpowiednio długa i krótka oś orbity (elipsy).

 • dysk (słoneczny)

  Widoczna powierzchnia Słońca lub innego ciała niebieskiego na tle nieba.

 • stała Gaussa, k

  Stała grawitacji wyrażona w jednostkach, którymi są jednostka astronomiczna, masa Słońca i doba. K = 0,017202099.

 • Saturn

  Planeta Układu Słonecznego, szósta licząc w kolejności rosnącej od Słońca. Promień orbity 1429,40 mln km (9,54 AU), okres obiegu 29,458 lat, promień 60268 km, masa 5,68e26 kg, obrót wokół osi 0,45...

 • Homo sapiens

  Homo sapiens, inaczej człowiek rozumy, to gatunek ssaka z rodziny człowiekowatych, który jest jedynym przedstawicielem rodzaju Homo występującym współcześnie....

Czytaj w Money.pl