Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowySenat
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Senat

Senat to organ władzy ustawodawczej, w Polsce jest drugą izbą polskiego parlamentu. Instytucja ta przede wszystkim jest jedną z najczęściej spotykanych nazw izb wyższych parlamentów w wielu państwach. Pierwowzorem jej jest senat rzymski, który w czasach republiki był instytucją ustawodawczą i wykonawczą, a w czasach cesarstwa rzymskiego najwyższym ciałem ustawodawczym. Akurat ten organ władzy wywodzi się z Rady Królewskiej, co ciekawe od schyłku XV wieku w I Rzeczpospolitej senat był wyższa izbą Sejmu. W jego skład wchodzili biskupi katoliccy oraz podchodzący z nominacji królewskiej, wyżsi urzędnicy państwowi. Senat w systemie konstytucyjnym obok Sejmu sprawuje władzę ustawodawczą, składa się ze 100 senatorów wybieranych na 4 lata w wyborach bezpośrednich, powszechnych, w głosowaniu ustawodawczą. Ponadto Senat na równi z posłami, Prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej, Radą Ministrów oraz obywatelami może występować z inicjatywą ustawodawczą. Poza istotnym udziałem we władzy ustawodawczej wyraża zgodę na odwoływanie oraz powoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz także
 • planety ziemskie

  Planety ziemiopodobne Systemu Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars złożone głównie z materiału skalnego i żelaza. Wszystkie mają zewnętrzne skorupy. Ich średnia gęstość zawiera się między 4,0...

 • Rozprawka

  Rozprawka jest pisemną formą wypowiedzi na określony temat. Pochodzi od czasownika rozprawiać. Składa się ze wstępu, w którym należy przedstawić temat rozważań...

 • satelita

  Jakiś obiekt, naturalny (księżyc) lub sztuczny (czyli wykonany przez człowieka), który krąży wokół innego ciała niebieskiego. Mają one względnie małą masę. Poruszają się po drogach zwanych orbitami.

 • gigaparsek

  Jednostka długości równa 1 000 000 000 parseków. Zgodnie z zasadami tworzenia przedrostków dla dziesiętnych wielokrotności jednostek miar, giga oznacza miliard.

 • Wzór na siłę

  Siła jest wektorową wielkością fizyczną, będącą miarą oddziaływań fizycznych między ciałami. Najprościej definiując siła działająca na ciało o masie m związana z danym oddziaływaniem równa jest...

Czytaj w Money.pl