Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowySenat
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Senat

Senat to organ władzy ustawodawczej, w Polsce jest drugą izbą polskiego parlamentu. Instytucja ta przede wszystkim jest jedną z najczęściej spotykanych nazw izb wyższych parlamentów w wielu państwach. Pierwowzorem jej jest senat rzymski, który w czasach republiki był instytucją ustawodawczą i wykonawczą, a w czasach cesarstwa rzymskiego najwyższym ciałem ustawodawczym. Akurat ten organ władzy wywodzi się z Rady Królewskiej, co ciekawe od schyłku XV wieku w I Rzeczpospolitej senat był wyższa izbą Sejmu. W jego skład wchodzili biskupi katoliccy oraz podchodzący z nominacji królewskiej, wyżsi urzędnicy państwowi. Senat w systemie konstytucyjnym obok Sejmu sprawuje władzę ustawodawczą, składa się ze 100 senatorów wybieranych na 4 lata w wyborach bezpośrednich, powszechnych, w głosowaniu ustawodawczą. Ponadto Senat na równi z posłami, Prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej, Radą Ministrów oraz obywatelami może występować z inicjatywą ustawodawczą. Poza istotnym udziałem we władzy ustawodawczej wyraża zgodę na odwoływanie oraz powoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz także
 • Rozprawka

  Rozprawka jest pisemną formą wypowiedzi na określony temat. Pochodzi od czasownika rozprawiać. Składa się ze wstępu, w którym należy przedstawić temat rozważań...

 • Wzór na pole wycinka koła

  Koło jest figurą geometryczną, w której zbiór wszystkich punktów płaszczyzny oraz ich odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza wartości będącej promieniem...

 • perygeum

  Także: perigeumPunkt na orbicie ciała okrążającego Ziemię (satelity), w którym jest ono najbliżej Ziemi.

 • Wzór na objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego

  Graniastosłup prawidłowy bądź graniastosłup foremny to w geometrii taki graniastosłup prosty, którego każda podstawa jest jakimkolwiek wielokątem foremnym (tj. mającym równe boki oraz takie same...

 • Deimos

  Mniejszy z księżyców Marsa. Odkryty 10.08.1877 r. przez A. Halla. Wielka półoś orbity 23.459 km, okres orbitalny 1,263 dnia, promień 6,3 km (7,5 x 6,1 x 5,5 km), masa 1,8e15 kg. Jest najmniejszym...

Czytaj w Money.pl