Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowySenat
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Senat

Senat to organ władzy ustawodawczej, w Polsce jest drugą izbą polskiego parlamentu. Instytucja ta przede wszystkim jest jedną z najczęściej spotykanych nazw izb wyższych parlamentów w wielu państwach. Pierwowzorem jej jest senat rzymski, który w czasach republiki był instytucją ustawodawczą i wykonawczą, a w czasach cesarstwa rzymskiego najwyższym ciałem ustawodawczym. Akurat ten organ władzy wywodzi się z Rady Królewskiej, co ciekawe od schyłku XV wieku w I Rzeczpospolitej senat był wyższa izbą Sejmu. W jego skład wchodzili biskupi katoliccy oraz podchodzący z nominacji królewskiej, wyżsi urzędnicy państwowi. Senat w systemie konstytucyjnym obok Sejmu sprawuje władzę ustawodawczą, składa się ze 100 senatorów wybieranych na 4 lata w wyborach bezpośrednich, powszechnych, w głosowaniu ustawodawczą. Ponadto Senat na równi z posłami, Prezydentami Rzeczpospolitej Polskiej, Radą Ministrów oraz obywatelami może występować z inicjatywą ustawodawczą. Poza istotnym udziałem we władzy ustawodawczej wyraża zgodę na odwoływanie oraz powoływanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz także
 • dzień

  Okres od wschodu do zachodu Słońca. Dzień jest także stosowany potocznie jako synonim doby i używany jako jednostka czasu równa 1 dobie (24 h). Jest to czas, kiedy Słońce znajduje się powyżej linii...

 • Cassini, Giovanni Dominico

  8.06.1625 - 14.09.1712 Astronom francuski pochodzenia włoskiego. Od 1644 r. asystent obserwatorium w Panzonie, we Włoszech; od 1950 r. profesor astronomii na Uniwersytecie w Bolonii. Pierwszy...

 • Ministerstwo finansów

  Ministerstwo finansów jest urzędem pomocniczym Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej. Ministerstwo finansów pomaga ministrowi m.in. w...

 • deszcz meteorów

  Szczególnie intensywne nasilenie zjawisk meteorów, w czasie którego notuje się ich nawet wiele tysięcy w ciągu godziny. Następuje w momencie przejścia Ziemi przez punkt orbity roju meteoroidów, w...

 • EINSTEIN

  HEAO 2 - Hight Energy Astronomical Observatory 2 Satelita rentgenowski, wprowadzony 13 listopada 1978 r., na orbitę kołową przebiegającą 530 km nad powierzchnią Ziemi. Wyposażony był w teleskop...

Czytaj w Money.pl