Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowySejm
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Sejm

Sejm w III Rzeczpospolitej stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu. Od 1505 roku jest najwyższym organem władzy ustawodawczej. Składa się z 460 posłów, którzy wybierani są w równych, bezpośrednich i proporcjonalnych powszechnych wyborach w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z konstytucją kadencja sejmu trwa 4 lata, rozpoczyna się z pierwszym dniem posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Wcześniejsze zakończenie kadencji może odbyć się jedynie przez Prezydenta RP. Obligatoryjnie jeśli zasadnicza procedura rezerwowana zakończy się fiaskiem, lub nieobowiązkowo jeśli Prezydent w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu ustawy budżetowej Sejmowi przez radę Ministrów nie otrzyma jej do podpisu. Nazwa Sejm w języku staropolskim oznacza zjazd ludności, udokumentowany historycznie urząd tego typu wyznaczył Władysław I Łokietek, przypada on na 26 maja 1331 roku w Chęcinach. Rokował on do 14 czerwca, jego koniec ma związek z wojną znaną z bitwy pod Płowcami. Obecnie organami Sejmu są przede wszystkim: Marszałek Sejmu i komisje sejmowe oraz Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

Zobacz także
 • apocentrum

  Punkt na orbicie, który jest najdalej od ciała centralnego.

 • Triton

  Największy księżyc Neptuna, siódmy wg kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: W. Lassell (1846). Wielka półoś orbity 354.760 km, okres orbitalny 5,877 dni, promień 1353 km, masa 2,14e22 kg....

 • półoś wielka

  Połowa wielkiej osi orbity eliptycznej, ale też średni promień orbity ekscentrycznej.

 • Historia

  Historia jest nauką humanistyczna i społeczną zajmującą się badaniem przeszłości a także działań i wytworów ludzkich. Historia pochodzi od greckiego słowa...

 • ESO

  Europejskie Obserwatorium Południowe (ang. European Southern Obsevatory). Międzyrządowa organizacja astronomiczna w Europie. Do ESO należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,...