Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPsychologia
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Psychologia

Psychologia jest to nauka badająca mechanizmy, które rządzą psychiką oraz zachowaniem człowieka. Słowo 'psychologia' pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem słów psyche = dusza i logos = myśl, słowo. Psychologia bada też wpływ różnych zjawiska psychicznych na interakcje pomiędzy ludźmi oraz interakcje z otoczeniem. Przedmiotem badań psychologii jest człowiek.

Psychologia jest nauką samodzielną, chociaż bardzo dużo czerpie z innych dziedzin, głównie socjologii, antropologii, filozofii i biologii. Zaliczana jest do nauk społecznych, humanistycznych lub behawioralnych.

Oto niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się psychologia: postrzeganie, myśleniem, pamięć, proces nabywania mowy, rozwój mechanizmów psychicznych, emocje, motywacja i cechy psychiczne, zaburzeniami osobowości. Wśród dziedzin psychologii możemy wyróżnić m.in. psychologię poznawczą, psychologię rozwoju człowieka, patopsychologię, psychologię ewolucyjną, psychologię osobowości, psychologię społeczną itd.

Do najważniejszych osiągnięć psychologii zalicza się m.in. odkrycie warunkowania klasycznego przez Iwana Pawłowa i instrumentalnego przez Edwarda Thorndike'a i Burrhusa Skinnera, badanie zapamiętywania i zapominania, rozróżnienie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, koncepcję hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, określenie etapów rozwoju psychoseksualnego przez Zygmunta Freuda itd.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Wzór na alkohol

  Alkohole są pochodnymi węglowodorów, które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, łatwopalna ciecz o...

 • satelita

  Jakiś obiekt, naturalny (księżyc) lub sztuczny (czyli wykonany przez człowieka), który krąży wokół innego ciała niebieskiego. Mają one względnie małą masę. Poruszają się po drogach zwanych orbitami.

 • Heweliusz, Jan

  28.01.1611 - 29.01.1678Wielki astronom gdański, astronom królewski Jana III Sobieskiego. W Gdańsku zbudował obserwatorium astronomiczne z najlepszymi wówczas w Europie instrumentami, w którym...

 • nadir

  Punkt położony najniżej pod horyzontem, dokładnie pod stopami obserwatora. Przeciwieństwo zenitu.

 • Zaćmienie Słońca

  Zaćmienie Słońca jest jednym z najbardziej fascynujących zjawisk w przyrodzie. Zachodzi, gdy Księżyc i Ziemia ustawią się w jednej linii i tym samym Księżyc...

Czytaj w Money.pl