Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPsychologia
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Psychologia

Psychologia jest to nauka badająca mechanizmy, które rządzą psychiką oraz zachowaniem człowieka. Słowo 'psychologia' pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem słów psyche = dusza i logos = myśl, słowo. Psychologia bada też wpływ różnych zjawiska psychicznych na interakcje pomiędzy ludźmi oraz interakcje z otoczeniem. Przedmiotem badań psychologii jest człowiek.

Psychologia jest nauką samodzielną, chociaż bardzo dużo czerpie z innych dziedzin, głównie socjologii, antropologii, filozofii i biologii. Zaliczana jest do nauk społecznych, humanistycznych lub behawioralnych.

Oto niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się psychologia: postrzeganie, myśleniem, pamięć, proces nabywania mowy, rozwój mechanizmów psychicznych, emocje, motywacja i cechy psychiczne, zaburzeniami osobowości. Wśród dziedzin psychologii możemy wyróżnić m.in. psychologię poznawczą, psychologię rozwoju człowieka, patopsychologię, psychologię ewolucyjną, psychologię osobowości, psychologię społeczną itd.

Do najważniejszych osiągnięć psychologii zalicza się m.in. odkrycie warunkowania klasycznego przez Iwana Pawłowa i instrumentalnego przez Edwarda Thorndike'a i Burrhusa Skinnera, badanie zapamiętywania i zapominania, rozróżnienie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, koncepcję hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, określenie etapów rozwoju psychoseksualnego przez Zygmunta Freuda itd.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Europejskie Obserwatorium Południowe

  Zob. ESO

 • Ciąg arytmetyczny

  W matematyce ciąg arytmetyczny to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość r. Liczba r to różnica ciągu...

 • Japet

  Także: IapetusKsiężyc Saturna, siedemnasty wg kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: G. Cassini (1671). Wielka półoś orbity 3.561.300 km, okres orbitalny 79,331 dni, promień 718 km, masa 1,59e21...

 • stała Gaussa, k

  Stała grawitacji wyrażona w jednostkach, którymi są jednostka astronomiczna, masa Słońca i doba. K = 0,017202099.

 • MESSENGER

  MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging - amerykańska sonda wystrzelona przez NASA w sierpniu 2004. Jest to pierwsza sonda, która będzie orbitować wokół Merkurego. Wykonała...

Czytaj w Money.pl