Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPresent Continous
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Present Continous

Present Continous, nazywany również Present Progressive Tense, to czas teraźniejszy ciągły. Obok czasu Present Simple jest jednym z najczęściej stosowanych w języku angielskim. należy też do jednych z najprostszych zagadnień w gramatyce języka angielskiego. Zdanie twierdzące w Present Continous tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki –ing oraz umieszczenie przed głównym czasownikiem czasownika posiłkowego 'to be' odmienionego przez osoby (am, are, is). Przykładowe zdanie twierdzące w Present Continous wygląda następująco:

Izzy is eating her breakfest.

Aby utworzyć pytanie nalezy posłużyć się inwersją (odwróceniem). Inwersja polega na zamianie kolejności w zdaniu podmiotu z czasownikiem posiłkowym 'to be'. Przykładowe pytanie brzmiałoby następująco:

Is Izzy eating her breakfest?

W celu stworzenia zdania przeczącego należy dodać do zdania twierdzącego słowo 'not' i umieścić je po czasowniku posiłkowym 'to be'. Przykład:

Izzy is not eating breakfest (= Izzy isn't eating breakfest)

Czas Present Continous stosuje się, aby wyrazić czynności trwające w chwili mówienia, czynności dziejące się w obrębie teraźniejszości, do wyrażenia zdarzeń przyszłych wcześniej zaplanowanych, do czynności powtarzających się stale w celu wyrażenia znużenia lub irytacji oraz do wyrażenia aktualnych zmian, trendów i rozwoju sytuacji.

Zobacz także
 • Feniks

  łac. Phoenix, dop. łac. Phoenicis, oznaczenie skrótowe: Phe Gwiazdozbiór nieba południowego, w Polsce niewidoczny. Ulokowany poza Drogą Mleczną. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 40,...

 • Mnożenie macierzy

  W matematyce macierz uznawana jest za układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanej w postaci prostokątnej tablicy. Wyróżniamy macierze jednowskaźnikowe, które nazywane są wektorami wierszowymi lub...

 • Wzór na symbol Newtona

  Symbol Newtona  (nazywany też współczynnikiem dwumianowym, czytany n nad k, n po k lub k z n) jest to funkcja dwóch argumentów całkowitych nieujemnych, zdefiniowana jako: gdzie wykrzyknik...

 • Kwadrantydy

  Obfity rój meteorów obserwowany od 1835 r. Nazwa wywodzi się od gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego, który obecnie nie istnieje. Radiant znajduje się w konstelacji Wolarza. Kwadrantydy można...

 • gwiazdozbiór okołobiegunowy

  Gwiazdozbiór położony w niezbyt dużej odległości kątowej od bieguna niebieskiego, taki, że dla danej szerokości geograficznej jest on widoczny w ciągu całego roku przez całą noc (nie zachodzi).