Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPochodne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Pochodne

Pochodne w analizie matematycznej oznaczają funkcję opisującą przebieg danej funkcji. Pochodna to miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów. Funkcja pochodna posiada następujące własności: iloczyn pochodnej przez stałą, pochodną sumy funkcji, pochodną iloczynu funkcji, pochodną złożenia funkcji, pochodną funkcji odwrotnej, pochodną odwrotności funkcji oraz pochodną ilorazu funkcji.

Funkcja pochodnej to . Po przyjęciu założenia, że mamy daną funkcję określaną jako f(x) oraz argument x0, w otoczeniu którego funkcja jest określana, wówczas pochodną funkcji f(x) w punkcie x0 oznaczamy symbolem . Pochodna funkcji jest definiowana w następujący sposób:

Pochodne znajdują szerokie zastosowanie w fizyce np. prędkość chwilowa, natężenie prądu, gęstość rozkładu masy. Znajomość zagadnienia przyda się również w geometrii.

Wśród naukowców zajmujących się pochodnymi znaleźli się m.in. Gottfried Wilhelm Leibniz, Joseph Louis Lagrange, Isaac Newton, Leonhard Euler, Adrien-Marie Legendre oraz Carl Gustav Jakob Jacobie.

Zobacz także
 • Wzór na funkcję wymierną

  Funkcja wymierna to taka, która jest ilorazem funkcji wielomianowych. Iloraz wielomianów realizujących dane funkcje wielomianowe nazywa się wyrażeniem wymiernym. Można powiedzieć, że funkcje...

 • Pan

  Księżyc Saturna, pierwszy według kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: M. Showalter (1990). Wielka półoś orbity 133.583 km, okres orbitalny 0,491 dnia, promień 10 km. Jego orbita leży w...

 • megaparsek

  Jednostka długości równa 1 000 000 parseków. Zgodnie z zasadami tworzenia przedrostków dla dziesiętnych wielokrotności jednostek miar, mega oznacza milion.

 • Banachiewicz, Tadeusz

  13.02.1882 - 17.11.1954Astronom, geodeta i matematyk krakowski. Kierownik Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie w latach 1920 - 1954 i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca rachunku...

 • miejscowy południk niebieski

  Wielkie koło, którego płaszczyzna przechodzi przez miejsce obserwacji, biegun niebieski i zenit miejsca obserwacji.

Czytaj w Money.pl