Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPast Simple
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Past Simple

Past Simple to czas przeszły prosty. Dotyczy wydarzeń, zjawisk, osób z przeszłości. Typowe dla czasu przeszłego są określenia dotyczące daty wykonywania danej czynności np. yesturday (wczoraj), two days ago ( dwa dni temu), last week (w zeszłym tygodniu), in 1920 (w roku 1920). Często zdarza się, że czas wynika z kontekstu zdania, wtedy też nie spotkamy się z określaniem czasu w zdaniu. Past Simple jest stosowany do opowiadania, mówienia o jednorazowej czynności w przeszłości, w krótkich czynnościach następujących po sobie, zwyczajach i nawykach z przeszłości (konstrukcja used to).

Konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple: podmiot + II forma czasownika + inne określenia

np. Yesturday I worked very hard.

II formę czasownika utworzymy poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki –ed lub – d lub w przypadku czasowników nieregularnych musimy skorzystać z listy form czasowników nieregularnych.

Konstrukcja zdania pytającego: operator did +podmiot +czasownik w formie nieodmienionej + inne określenia

np. Did you see that?

Konstrukcja zdań przeczących: podmiot + operator did not+ czasownik w formie nieodmienionej +inne określenia

np. I didn't write the letter.

Zobacz także
 • Układy równań

  Układy równań określane są jako koniunkcja pewnej liczby równań oznaczonej ogólnie jako 'n' równań. Każde równanie w tego typu układzie jest nazywane równaniem...

 • Rea

  Także: Rhea Lodowy księżyc Saturna, czternasty według kolejności rosnącej od planety. Odkrywca: G. Cassini (1672). Wielka półoś orbity 527.040 km, okres orbitalny 4,518 dni, promień 764 km, masa...

 • dzień gwiazdowy

  Czas, w którym planeta dokonuje pełnego obrotu wokół swojej osi mierzonego nie względem Słońca, ale względem odległych gwiazd.

 • Wzór na długość przekątnych rombu

  Rombem nazywamy czworokąt, którego wszystkie boki są równe. Jest to szczególny przypadek równoległoboku. Wszystkie boki w rombie są równe, natomiast przeciwległe boki są równoległe. Punkt...

 • Góra Stołowa

  łac. Mensa, dop. łac. Mensae, ozn. MenMały gwiazdozbiór nieba pd., w Polsce niewidoczny. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 15, zajmowany obszar: 153 stopnie kw., najjaśniejsze gwiazdy: 5...