Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPast Simple
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Past Simple

Past Simple to czas przeszły prosty. Dotyczy wydarzeń, zjawisk, osób z przeszłości. Typowe dla czasu przeszłego są określenia dotyczące daty wykonywania danej czynności np. yesturday (wczoraj), two days ago ( dwa dni temu), last week (w zeszłym tygodniu), in 1920 (w roku 1920). Często zdarza się, że czas wynika z kontekstu zdania, wtedy też nie spotkamy się z określaniem czasu w zdaniu. Past Simple jest stosowany do opowiadania, mówienia o jednorazowej czynności w przeszłości, w krótkich czynnościach następujących po sobie, zwyczajach i nawykach z przeszłości (konstrukcja used to).

Konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple: podmiot + II forma czasownika + inne określenia

np. Yesturday I worked very hard.

II formę czasownika utworzymy poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki –ed lub – d lub w przypadku czasowników nieregularnych musimy skorzystać z listy form czasowników nieregularnych.

Konstrukcja zdania pytającego: operator did +podmiot +czasownik w formie nieodmienionej + inne określenia

np. Did you see that?

Konstrukcja zdań przeczących: podmiot + operator did not+ czasownik w formie nieodmienionej +inne określenia

np. I didn't write the letter.

Zobacz także
 • Ryś

  łac. Lynx, dop. łac. Lyncis, oznaczenie skrótowe: Lyn Gwiazdozbiór nieba południowego, częściowo okołobiegunowy. Odkrywca: J. Heweliusz (1960). W Polsce gwiazdozbiór nieba zimowego. Liczba gwiazd...

 • Wzór na moc

  Moc jest skalarną wielkością fizyczną, która określa pracę, jaka została wykonana w konkretnej jednostce czasu przez dany układ fizyczny. Moc wylicza się za pomocą następującego wzoru:  ...

 • Wzór na pole stożka

  Stożkiem nazywamy bryłę obrotową, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła osi, zawierającej jedną z przyprostokątnych. Podstawę stożka stanowi część płaszczyzny wycięta przez...

 • Re-jonizacja

  Wtórna jonizacja, powtórna jonizacja (ang. reionization, secondary ionization) - zjawiska, które miały miejsce w początkowych etapach epoki galaktycznej, kiedy powstawały pierwsze źródła jonizujące...

 • stała Gaussa, k

  Stała grawitacji wyrażona w jednostkach, którymi są jednostka astronomiczna, masa Słońca i doba. K = 0,017202099.

Czytaj w Money.pl