Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPast Simple
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Past Simple

Past Simple to czas przeszły prosty. Dotyczy wydarzeń, zjawisk, osób z przeszłości. Typowe dla czasu przeszłego są określenia dotyczące daty wykonywania danej czynności np. yesturday (wczoraj), two days ago ( dwa dni temu), last week (w zeszłym tygodniu), in 1920 (w roku 1920). Często zdarza się, że czas wynika z kontekstu zdania, wtedy też nie spotkamy się z określaniem czasu w zdaniu. Past Simple jest stosowany do opowiadania, mówienia o jednorazowej czynności w przeszłości, w krótkich czynnościach następujących po sobie, zwyczajach i nawykach z przeszłości (konstrukcja used to).

Konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple: podmiot + II forma czasownika + inne określenia

np. Yesturday I worked very hard.

II formę czasownika utworzymy poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki –ed lub – d lub w przypadku czasowników nieregularnych musimy skorzystać z listy form czasowników nieregularnych.

Konstrukcja zdania pytającego: operator did +podmiot +czasownik w formie nieodmienionej + inne określenia

np. Did you see that?

Konstrukcja zdań przeczących: podmiot + operator did not+ czasownik w formie nieodmienionej +inne określenia

np. I didn't write the letter.

Zobacz także
 • Obserwatorium na Łysinie

  Zamiejska stacja obserwacyjna Obserwatorium Krakowskiego założona z inicjatywy Tadeusza Banachiewicza w roku 1922. Istniała do 1944 r. (zniszczona przez okupantów). W zamyśle inicjatora miała to...

 • Rozkład normalny

  Rozkład normalny nazywany jest również rozkładem Gaussa lub Krzywą Gaussa. Jest on podstawowym teoretycznym rozkładem prawdopodobieństwa w statystyce. Rozkład normalny opisuje sytuacje, gdzie...

 • Io

  Galileuszowy księżyc Jowisza, piąty wg kolejności rosnącej od planety. Odkrywcy: S. Marius, Galileusz (1610). Wielka półoś orbity 422.000 km, okres orbitalny 1,769 dni, promień 1821 km, masa...

 • Brahe, Tycho de

  14.12.1546 - 24.10.1601Astronom duński. Twórca modelu Systemu Planetarnego w którym dookoła Słońca obiegały planety, a cały ten zespół obiegał Ziemię pozostającą w centrum Układu. Jego bardzo...

 • Wzór na pole powierzchni pięciokąta

  Pięciokąt foremny to wielokąt foremny posiadający pięć boków. Kąty w pięciokącie foremnym mają miary 108 stopni. Pięciokąt o wszystkich bokach równej długości i wszystkich kątach równych to tak...

Czytaj w Money.pl