Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPast Simple
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Past Simple

Past Simple to czas przeszły prosty. Dotyczy wydarzeń, zjawisk, osób z przeszłości. Typowe dla czasu przeszłego są określenia dotyczące daty wykonywania danej czynności np. yesturday (wczoraj), two days ago ( dwa dni temu), last week (w zeszłym tygodniu), in 1920 (w roku 1920). Często zdarza się, że czas wynika z kontekstu zdania, wtedy też nie spotkamy się z określaniem czasu w zdaniu. Past Simple jest stosowany do opowiadania, mówienia o jednorazowej czynności w przeszłości, w krótkich czynnościach następujących po sobie, zwyczajach i nawykach z przeszłości (konstrukcja used to).

Konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple: podmiot + II forma czasownika + inne określenia

np. Yesturday I worked very hard.

II formę czasownika utworzymy poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki –ed lub – d lub w przypadku czasowników nieregularnych musimy skorzystać z listy form czasowników nieregularnych.

Konstrukcja zdania pytającego: operator did +podmiot +czasownik w formie nieodmienionej + inne określenia

np. Did you see that?

Konstrukcja zdań przeczących: podmiot + operator did not+ czasownik w formie nieodmienionej +inne określenia

np. I didn't write the letter.

Zobacz także
 • Wzór na błąd względny

  Błąd względny to iloraz błędu bezwzględnego i wartości dokładnej (często wyrażany w procentach).W metrologii służy głównie do oceny dokładności przyrządów pomiarowych pracujących na różnych...

 • Pełnia

  Pełnia jest fazą Księżyca występującą, gdy Księżyc znajdzie się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W tej sytuacji geocentrycznie widoczne długości Słońca i...

 • Odległość

  Odległość definiuje się jako wartość metryki, potocznie rozumiana jest pod nazwą metryki euklidesowej, jednak czasami stosowane są inne metryki, np. odległość w...

 • DNA

  DNA to skrót od kwasu deoksyrybonukleinowego pełniącego u żywych organizmów rolę nośnika informacji genetycznej. DNA u eukariontów odnajdziemy w jądrach...

 • Charon

  Księżyc Plutona, odkryty w 1978 roku (J. Christy). Wielka półoś orbity 19.640.000 km, okres orbitalny 6,387 dni, promień 586 km, masa 1,90e21 kg. Ma porównywalne rozmiary z planetą, którą obiega,...

Czytaj w Money.pl