Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPast Simple
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Past Simple

Past Simple to czas przeszły prosty. Dotyczy wydarzeń, zjawisk, osób z przeszłości. Typowe dla czasu przeszłego są określenia dotyczące daty wykonywania danej czynności np. yesturday (wczoraj), two days ago ( dwa dni temu), last week (w zeszłym tygodniu), in 1920 (w roku 1920). Często zdarza się, że czas wynika z kontekstu zdania, wtedy też nie spotkamy się z określaniem czasu w zdaniu. Past Simple jest stosowany do opowiadania, mówienia o jednorazowej czynności w przeszłości, w krótkich czynnościach następujących po sobie, zwyczajach i nawykach z przeszłości (konstrukcja used to).

Konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple: podmiot + II forma czasownika + inne określenia

np. Yesturday I worked very hard.

II formę czasownika utworzymy poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki –ed lub – d lub w przypadku czasowników nieregularnych musimy skorzystać z listy form czasowników nieregularnych.

Konstrukcja zdania pytającego: operator did +podmiot +czasownik w formie nieodmienionej + inne określenia

np. Did you see that?

Konstrukcja zdań przeczących: podmiot + operator did not+ czasownik w formie nieodmienionej +inne określenia

np. I didn't write the letter.

Zobacz także
 • Gould, Benjamin Apthorp

  1826 - 1896Był pierwszym Amerykaninem, który uzyskał doktorat z astronomii (pod opieką C. Gaussa na Uniwersytecie w Göttingen). W 1849 założył czasopismo Astronomical Journal. Był pionierem...

 • Wzór na pole trójkąta równobocznego

  Trójkąt równoboczny to szczególny trójkąt, u którego wszystkie kąty mają miarę 60°, natomiast wysokość takiego trójkąta równa się: Wysokość trójkąta równobocznego dzieli go na dwa przystające...

 • Wzór skróconego mnożenia

  Wzory skróconego mnożenia uznawane są  za jedne z ważniejszych wzorów stosowanych w matematyce. Umiejętność ich stosowania jest niezwykle istotna, wykorzystuje się je bardzo często. Wzory...

 • miesiąc synodyczny

  Średni okres czasu pomiędzy dwoma kolejnymi nowiami Księżyca. Trwa 29,530589 dni.

 • Wzór na promień kuli opisanej dwudziestościanu

  Dwudziestościan foremny to wielościan foremny o 20 ścianach, 12 wierzchołkach, 30 krawędziach, w każdym narożu 5 ścian.Jako wielościan musi spełniać następujące warunki: ściany są przystającymi...