Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyPapież
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Papież

Papież tłumacząc najprościej jest biskupem Rzymu, zwierzchnikiem Kościoła katolickiego oraz Stolicy apostolskiej, jednak przede wszystkim jest „głową Państwa Watykańskiego”. Obecnie papieżem sprawującym władzę jest Benedykt XVI.

 

 


 

Panujący biskupi posiadali dużą autonomię, jednak od początku Rzym jako stolica Cesarstwa Rzymskiego miał szczególną pozycję. W pierwszym wieku podczas konfliktu, który pojawił się we wspólnocie w Koryncie (wspólnota ta odwołała biskupa) o rozstrzygnięcie tego problemu poproszono właśnie biskupa Rzymu, którym w tym okresie był Klemens I. Jego odpowiedź zachowała się jako jeden z najstarszych tekstów patrystycznych.Z tego powodu oraz kilku innych w 1870 roku I sobór watykański uchwalił dogmat o nieomylności papieża. Dlatego też papież stał się głową Kościoła rzymskokatolickiego i katolickich Kościołów wschodnich. Przy czym godność papieża jest dożywotnia, możliwe jest dobrowolne zrzeczenie się jej, określane mianem - renuntiatio. Po śmierci lub ustąpieniu papieża zwoływane jest konklawe, czyli zgromadzenie kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego dla wybrania nowego papieża.

Zobacz także
 • Wzór na ciśnienie

  Ciśnienie definiowane jest jako iloraz wartości siły oraz powierzchni na jaką ta siła oddziałuje. Rozróżnia się ciśnienie hydrostatyczne oraz aerostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne to wartość ...

 • Wzór na drogę

  Droga w fizyce definiowana jest jako długość odcinka toru prostej lub krzywej, jaką pokonuje dany punkt materialny lub ciało podczas poruszania się. Należy pamiętać o tym, że droga to nie jest...

 • plazma

  Gaz zjonizowany w bardzo dużym stopniu, w którym liczba swobodnych elektronów jest porównywalna z liczbą jonów dodatnich. Cząstki plazmy są naładowane, więc zachowuje się ona inaczej niż gaz i...

 • Postępy Astronomii

  Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ukazujący się od 1953 do 1997 roku.

 • Puchar

  łac. Crater, dop. łac. Crateris, ozn. CrtNiewielki gwiazdozbiór nieba pd., w Polsce widoczny na wiosnę. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok. 20, zajmowany obszar: 282 stopnie kw.,...

Czytaj w Money.pl