Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyMediana
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Mediana

Mediana nazywana jest również wartością środkową lub przeciętną lub drugim kwartylem. Głównie stosowana w statystyce. Mediana to uporządkowany rosnąco ciąg n danych liczbowych a1, a2, a3, ..., an, gdzie każda kolejna liczba musi być większa lub równa poprzedniej. Dla:

- n nieparzystego : środkowy wyraz ciągu

- n parzystego: średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu

Mediana to najprościej liczba w szeregu, która jest umiejscowiona w połowie danego szeregu w przypadku szeregu składającego się z nieparzystej liczby wartości. W przypadku szeregu parzystego medianą określa się średnią arytmetyczną dwóch środkowych liczb.

Mediana stosowana jest także w grafice komputerowej oraz cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. W przypadku przetwarzania sygnałów stosowana jest w celu odszumiania – zachowuje ostre krawędzie przy równoczesnym usuwaniu szumów. Szerokie zastosowanie mediana ma również w statystyce, gdzie traktowana jest jako średnia, która jest bardziej odporna na odstające elementy aniżeli średnia arytmetyczna.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • węzeł wstępujący

  Węzeł orbity, w którym ciało niebieskie zmienia heliocentryczną szerokość ekliptyczną z ujemnej na dodatnią.

 • Jaszczurka

  łac. Lacerta, dop. łac. Lacertae, oznaczenie skrótowe: Lac Mały gwiazdozbiór nieba północnego, częściowo znajduje się w pasie Drogi Mlecznej. Odkrywca: J. Heweliusz (ok. 1687). W Polsce...

 • wznoszenie proste

  zob. rektascencja

 • moduł odległości

  Sposób podawania odległości do obiektu w postaci różnicy między jego obserwowaną a absolutną wielkością gwiazdową. Zależność między wielkościami gwiazdowymi a odległościa wyraża wzór: m - M = 5 *...

 • data juliańska

  oznaczenie: JD W południe (12:00 UT) danego dnia kalendarzowego rozpoczyna się nowy dzień juliański. Taka rachuba czasu została wprowadzona w XVI w. przez J. Scaligera. Ze względu na wygodę przy...

Czytaj w Money.pl