Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyMediana
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Mediana

Mediana nazywana jest również wartością środkową lub przeciętną lub drugim kwartylem. Głównie stosowana w statystyce. Mediana to uporządkowany rosnąco ciąg n danych liczbowych a1, a2, a3, ..., an, gdzie każda kolejna liczba musi być większa lub równa poprzedniej. Dla:

- n nieparzystego : środkowy wyraz ciągu

- n parzystego: średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu

Mediana to najprościej liczba w szeregu, która jest umiejscowiona w połowie danego szeregu w przypadku szeregu składającego się z nieparzystej liczby wartości. W przypadku szeregu parzystego medianą określa się średnią arytmetyczną dwóch środkowych liczb.

Mediana stosowana jest także w grafice komputerowej oraz cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. W przypadku przetwarzania sygnałów stosowana jest w celu odszumiania – zachowuje ostre krawędzie przy równoczesnym usuwaniu szumów. Szerokie zastosowanie mediana ma również w statystyce, gdzie traktowana jest jako średnia, która jest bardziej odporna na odstające elementy aniżeli średnia arytmetyczna.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Principia

  Najważniejsze dzieło Newtona, w którym opisuje ruch ciał pod wpływem oddziaływania sił grawitacji. Pełny tytuł: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

 • apocentrum

  Punkt na orbicie, który jest najdalej od ciała centralnego.

 • Wzory trygonometryczne

  Trygonometria jest działem matematyki zajmującym się badaniami związków miarowych między bokami i kątami trójkątów. Swój rozwój zawdzięcza potrzebom żeglugi morskiej oraz zagadnieniami pomiarów na...

 • obserwatorium astronomiczne

  Placówka posiadająca budynki i instrumenty przeznaczone do prowadzenia obserwacji i badań astronomicznych. Wyposażenie obserwatorium astronomicznego może być bardzo różne, w zależności od...

 • maser

  Akronim od "microwave ampliphication by stimulated emission". Urządzenie wykorzystujące naturalne oscylacje atomów lub molekuł do wzmocnienia promieniowania w mikrofalowej dziedzinie widma...

Czytaj w Money.pl