Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Liczba Grahama

  Liczba Grahama to największa liczba, która jak dotąd znalazła praktyczne zastosowanie w matematyce. Zapis wartości liczby Grahama...

 • Liczba Pi

  Liczba Pi jest to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. Liczbę Pi

 • Liczby zespolone

  Liczby zespolone to liczby, które są elementami rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych o jednostkę urojoną i tj. pierwiastek wielomianu x2 + 1. Jednostka urojona spełnia równanie i2 =...

 • Logarytmy

  Logarytm to inaczej stosunek, proporcja, liczba. Logarytm wygląda w następujący sposób – logxz, gdzie x to podstawa logarytmu, a z to liczba logarytmowa. Powyższy logarytm przeczytamy...