Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyKolonoskopia
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Kolonoskopia

Kolonoskopia jest metodą badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polega ona na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Wykonuje ją się poprzez wprowadzenie przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą, następnie przesyła się obraz na zewnątrz.

 

Do czego służy giętki instrument określany kolonoskopem, który zbudowany jest w podobny sposób jak fiberoskop służący do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas badania możliwe jest pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego, do badań histopatologicznych, jak i również wykonywanie drobnych zbiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów. Rozróżnić można kolonoskopie terapeutyczną oraz diagnostyczną. Jeśli istnieje potrzeba wykonania tego badania, pacjent musi się odpowiednio przygotować – jelita powinny być opróżnione z treści pokarmowej, co uzyskuje się głodówką w przeddzień badania oraz stosowaniem wlewów oczyszczających jelito grube, lub spożywa się doustnie środki przeczyszczające.

Zobacz także
 • konstelacja

  zob. gwiazdozbiór

 • Wielomiany

  Wielomiany to wyrażenia algebraiczne, na które składają się zmienne i stałe połączone działaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym.Wzór...

 • Arkadia

  Słowo arkadia odnosi się do więcej niż jednego pojęcia i może być rozumiany na wiele sposobów. Arkadia oznacza krainę historyczną z czasów starożytnych...

 • Wzór na prawo Coulomba

  Prawo Coulomba mówi o tym, że siła oddziaływania dwóch punktowych ciał naładowanych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości...

 • Paradoks

  Paradoks w języku greckim parádoksos oznacza nieoczekiwany, nieprawdopodobny. W matematyce paradoksem określa się twierdzenie logiczne, które prowadzi do...

Czytaj w Money.pl