Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyHistoria
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Historia

Historia jest nauką humanistyczna i społeczną zajmującą się badaniem przeszłości a także działań i wytworów ludzkich. Historia pochodzi od greckiego słowa istoria znaczącego badanie, dochodzenie do wiedzy. Historia należy do jednych z najstarszych dziedzin nauki. Jako samodzielna dziedzina pojawiła się w czasach oświecenia. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Praca historyka polega na badaniu zjawisk z przeszłości poprzez krytyczna interpretację ich pozostałości i źródeł celem dotarcia do faktów. Historyk ma za zadanie ustalić i podjąć próbę odtworzenia faktów historycznych i wydarzeń z przeszłości.

Klasyczny podział epok dla historii Europy:

 • - starożytność – okres od czasów najdawniejszych do okresu upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 n.e.
 • - średniowiecze – okres od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do końca XV wieku (odkryć geograficznych)
 • - nowożytność – okres od końca XV wieku do XX wieku
 • - historia najnowsza – współczesne dzieje państw
 • - historia współczesna – wydarzenia po II wojnie światowej

 

Historię ze względu na duże ilości materiałów i źródeł dzieli się na szereg węższych specjalizacji. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. historię religii, historię prawa, antropologię historyczną, historię państwa, politykę historyczną, historię Kościoła, metodologię historii itd. Historii towarzyszy również szereg nauk pomocniczych wspomagających historyków w pracy np. numizmatyka, dyplomatyka, archiwistyka, genealogia, prasoznawstwo, heraldyka.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • fotosfera

  Warstwa atmosfery gwiazdy, w której powstaje widmo ciągłe.

 • Charon

  Księżyc Plutona, odkryty w 1978 roku (J. Christy). Wielka półoś orbity 19.640.000 km, okres orbitalny 6,387 dni, promień 586 km, masa 1,90e21 kg. Ma porównywalne rozmiary z planetą, którą obiega,...

 • Wzór na funkcję potęgową

  Funkcja potęgowa to  funkcja postaci y = xa, gdzie a jest daną liczbą rzeczywistą. Warto wyróżnić kilka przypadków: a jest liczbą naturalną – dziedziną funkcji jest zbiór liczb...

 • cykl węglowy

  Seria reakcji jądrowych, prowadzących do przemiany wodoru w hel, w których uczestniczy węgiel, jako swego rodzaju katalizator.

 • Wzory skróconego mnożenia

  Wzory skróconego mnożenia to jedne z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w matematyce wzorów. Posiadają szerokie zastosowanie. Dzięki nim można szybko...

Czytaj w Money.pl