Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyEwolucja
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Ewolucja

Ewolucja jest to proces rozwoju organizmów prowadzący do zwiększenia ich różnorodności, złożoności i organizacji. Ewolucja jest procesem powolnym i nieodwracalnym. Stopniowo zmieniają się cechy gatunkowe w kolejnych pokoleniach na skutek eliminacji części osobników przez dobór naturalny lub sztuczny. Każde zmiany mają wpływ na pulę genową populacji. Przebieg ewolucji i mechanizmy funkcjonowania badany jest przez naukowców zajmujących się teorią ewolucji. Teoria ewolucji tłumaczy mechanizmy powstawania nowych gatunków, przyczyny różnorodności biologicznej, ciągłość gatunków itp. Współczesna teoria ewolucji wymienia następujące czynniki mające wpływ na proces rozwoju organizmów:

- dziedziczność – zgodnie z zasadami genetyki organizmy dziedziczą cechy po swoich przodkach

- zmienność – dziedziczenie nie jest procesem dokładnym i podlega różnym mutacjom

- ograniczone zasoby – organizmy konkurują ze sobą o to samo środowisko

- dostosowanie – niektóre cechy ułatwiają konkurowanie o zasoby

- różnicowa przeżywalność – osobniki, które lepiej się dostosują mają większe szanse na przeżycie i wydanie na świat potomstwa

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Korelacja

  Korelacja (współzależność cech) określa wzajemne powiązania między wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację dwóch cech podajemy dwa czynniki: kierunek  oraz siłę. Korelacja ma duże znaczenie...

 • Paradoks

  Paradoks w języku greckim parádoksos oznacza nieoczekiwany, nieprawdopodobny. W matematyce paradoksem określa się twierdzenie logiczne, które prowadzi do...

 • Wzór na objętość dwudziestościanu

  Dwudziestościan to posiada 30 krawędzi i 12 wierzchołków. Ścinając wierzchołki dwudziestościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie dwudziestościan ścięty.To najbardziej złożony wielościan...

 • Lagrange, Joseph Louis

  1736 - 1813Francuski matematyk i astronom pochodzenia włoskiego. Urodzony w Turynie, we Włoszech jako Gioseppe Luigi Lagragia przeniósł się do Paryża i przyjął obywatelstwo francuskie. Specjalista...

 • heliosfera

  Obszar przestrzeni międzygwiazdowej w którym dominuje oddziaływanie Słońca (wiatr słoneczny), rozciągający się do heliopauzy. Uważa się, że heliopauza znajduje się w odległości kilkudziesięciu...

Czytaj w Money.pl