Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyEwolucja
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Ewolucja

Ewolucja jest to proces rozwoju organizmów prowadzący do zwiększenia ich różnorodności, złożoności i organizacji. Ewolucja jest procesem powolnym i nieodwracalnym. Stopniowo zmieniają się cechy gatunkowe w kolejnych pokoleniach na skutek eliminacji części osobników przez dobór naturalny lub sztuczny. Każde zmiany mają wpływ na pulę genową populacji. Przebieg ewolucji i mechanizmy funkcjonowania badany jest przez naukowców zajmujących się teorią ewolucji. Teoria ewolucji tłumaczy mechanizmy powstawania nowych gatunków, przyczyny różnorodności biologicznej, ciągłość gatunków itp. Współczesna teoria ewolucji wymienia następujące czynniki mające wpływ na proces rozwoju organizmów:

- dziedziczność – zgodnie z zasadami genetyki organizmy dziedziczą cechy po swoich przodkach

- zmienność – dziedziczenie nie jest procesem dokładnym i podlega różnym mutacjom

- ograniczone zasoby – organizmy konkurują ze sobą o to samo środowisko

- dostosowanie – niektóre cechy ułatwiają konkurowanie o zasoby

- różnicowa przeżywalność – osobniki, które lepiej się dostosują mają większe szanse na przeżycie i wydanie na świat potomstwa

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Wzór na alkohol

  Alkohole są pochodnymi węglowodorów, które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, łatwopalna ciecz o...

 • gromada

  Grupa obiektów astronomicznych (gwiazd, galaktyk itp.) utrzymywana razem przez ich wzajemne przyciąganie grawitacyjne. Gromady wyróżniają się obiektami posiadającymi jednolite lub zbliżone...

 • głębokość optyczna

  Miara nieprzezroczystości jakiegoś ośrodka dla promieniowania.

 • wielkie koło

  Linia przecięcia powierzchni sfery niebieskiej i płaszczyzny przechodzącej przez środek sfery.

 • Cressida

  Księżyc Urana, czwarty wg kolejności rosnącej od planety. Odkryty w 1986 roku przez VOYAGERA 2. Wielka półoś orbity 61.767 km, okres orbitalny 0,464 dnia, promień 33 km. Cressida jest córką Calchas...

Czytaj w Money.pl