Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyEkonomia
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Ekonomia

Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się analizą i opisem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr. Słowo ekonomia pochodzi z języka greckiego i starożytni jej mianem określali zasady działania gospodarstwa domowego (oikos – dom, nomos – reguły). Wśród podstawowych działów ekonomii wyróżnia się mikroekonomię zajmującą się sposobem działania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz makroekonomię badającą całą gospodarkę. Obecnie ze względu na powszechność kontaktów międzynarodowych ekonomiści wyróżniają również międzynarodowe stosunki gospodarcze zajmujące się wpływem międzynarodowej wymiany handlowej na gospodarki poszczególnych państw.

Ekonomię można podzielić również na ekonomię pozytywną będącą naukowym i obiektywnym wyjaśnieniem funkcjonowania gospodarki oraz ekonomię normatywną opartą na subiektywnym systemie wartości.

Jedne z najważniejszych teorii w ekonomii to teorie i modele wzrostu gospodarczego ukazujące związki między czynnikami wzrostu, model wzrostu gospodarczego R. Harroda prezentujący zależność wzrostu od oszczędności i inwestycji, teoria wzrostu A. Smitha mówiąca, że tempro wzrostu gospodarczego jest zależne od poziomu pracy produkcyjnej, teoria ludnościowa Malthusa, teoria startu W. Rostowa itd.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • gauss

  Jednostka gęstości strumienia magnetycznego; miara wielkości pola magnetycznego w danym miejscu.

 • granulacja

  Mozaika drobnych ziaren (często porównywana do ziaren ryżu) widoczna na powierzchni Słońca czyli na fotosferze. Powstaje na skutek ruchów konwekcyjnych (skierowanych ku górze) gorącego gazu...

 • Wzory skróconego mnożenia

  Wzory skróconego mnożenia to jedne z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych w matematyce wzorów. Posiadają szerokie zastosowanie. Dzięki nim można szybko...

 • miesiąc anomalistyczny

  Okres czasu, w którym anomalia księżyca rośnie o kąt pełny (360 stopni). Trwa 27,554552 dni.

 • galaktyka eliptyczna

  Galaktyka o kształcie kulistym lub elipsoidalnym. W morfologicznej klasyfikacji galaktyk oznacza się ją symbolem E. Dokładniejsze oznaczenie to En, gdzie n oznacza stopień spłaszczenia galaktyki,...

Czytaj w Money.pl