Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyDNA
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

DNA

DNA to skrót od kwasu deoksyrybonukleinowego pełniącego u żywych organizmów rolę nośnika informacji genetycznej. DNA u eukariontów odnajdziemy w jądrach komórek, u prokariontów w cytoplazmie, a u wirusów w kapsydach. DNA składa się z genów (odcinków łańcucha).

Kwas deoksyrybonukleinowy jest liniowym, nierozgałęziającym się biopolimerem. W skład DNA wchodzą dwa łańcuchy, które owijają się wokół własnej osi tworząc prawoskrętną podwójną helisę. Podstawowym składnikiem DNA są nukleotydy zbudowane z deoksyrybozy (pięciowęglowego cukru), co najmniej jednej reszty fosforanowej oraz jednej zasady azotowej: adeniny, guaniny, cytozyny lub tyminy (u niektórych organizmów tymina jest zastępowana uracylem). Zasady skierowane są do wnętrza helisy i tworzą pary według wzoru:

A-T (A-U)

G-C

T-A (U-A)

C-G

Z zagadnieniem DNA są związane pojęcia takie jak replikacja DNA, biosynteza białek, gen, kod genetyczny, nukleotydy.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • gaz doskonały

  Gaz w którym spełnione są pewne związki zachodzące między ciśnieniem, objętością i temperaturą tzw. prawa gazów doskonałych.

 • Wzór na długość przekątnych rombu

  Rombem nazywamy czworokąt, którego wszystkie boki są równe. Jest to szczególny przypadek równoległoboku. Wszystkie boki w rombie są równe, natomiast przeciwległe boki są równoległe. Punkt...

 • dzień

  Okres od wschodu do zachodu Słońca. Dzień jest także stosowany potocznie jako synonim doby i używany jako jednostka czasu równa 1 dobie (24 h). Jest to czas, kiedy Słońce znajduje się powyżej linii...

 • Perseusz

  łac. Perseus, dop. łac. Persei, ozn. PerGwiazdozbiór nieba pn., w Polsce najlepiej widoczny jesienią, częściowo gwiazdozbiór okołobiegunowy, przebiega przez niego pas Drogi Mlecznej. Liczba gwiazd...

 • kosmos

  Cała przestrzeń , wszystkie obiekty astronomiczne, formy materii i energii, galaktyki, zawartość przestrzeni międzygalaktycznej, prawa fizyki znajdujące się poza Ziemią, synonim dla słowa...