Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyDNA
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

DNA

DNA to skrót od kwasu deoksyrybonukleinowego pełniącego u żywych organizmów rolę nośnika informacji genetycznej. DNA u eukariontów odnajdziemy w jądrach komórek, u prokariontów w cytoplazmie, a u wirusów w kapsydach. DNA składa się z genów (odcinków łańcucha).

Kwas deoksyrybonukleinowy jest liniowym, nierozgałęziającym się biopolimerem. W skład DNA wchodzą dwa łańcuchy, które owijają się wokół własnej osi tworząc prawoskrętną podwójną helisę. Podstawowym składnikiem DNA są nukleotydy zbudowane z deoksyrybozy (pięciowęglowego cukru), co najmniej jednej reszty fosforanowej oraz jednej zasady azotowej: adeniny, guaniny, cytozyny lub tyminy (u niektórych organizmów tymina jest zastępowana uracylem). Zasady skierowane są do wnętrza helisy i tworzą pary według wzoru:

A-T (A-U)

G-C

T-A (U-A)

C-G

Z zagadnieniem DNA są związane pojęcia takie jak replikacja DNA, biosynteza białek, gen, kod genetyczny, nukleotydy.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • efemerydy

  Tablica, która zawiera obliczone położenia ciał niebieskich w różnych momentach, w tym i w przyszłości .

 • sfera niebieska

  także: niebo Fikcyjna sfera o nieokreślonym promieniu i środku w miejscu obserwacji.

 • Galle, Johann Gottfried

  1812 - 1910Astronom niemiecki, który wraz z Henrichem Louisem d'Arrestem dokonał pierwszej obserwacji Neptuna opartej na rachunkach Le Verriera. Chociaż Galle był pierwszym, który dostrzegł...

 • Alkany

  Alkany to organiczne związki chemiczne, które są zbudowane z atomów węgla i wodoru. Atomy te są połączone ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi. Łańcuchy...

 • Neptun

  Planeta Układu Słonecznego, ósma licząc w kolejności rosnącej od Słońca. Promień orbity 4504,30 mln km (30,06 AU), okres obiegu 164,79 lat, promień 24766km, masa 1,02e26 kg, obrót wokół osi 0,67...

Czytaj w Money.pl