Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
  • DNA

    DNA to skrót od kwasu deoksyrybonukleinowego pełniącego u żywych organizmów rolę nośnika informacji genetycznej. DNA u eukariontów odnajdziemy w jądrach komórek, u prokariontów w cytoplazmie, a u...

  • Dinozaury

    Dinozaury to grupa gadów naczelnych charakteryzujących się zaawansowaną ewolucją (archozaury), które dominowały w ziemskim ekosystemie...

  • Dysocjacja

    Termin dysocjacja oznacza rozpad cząsteczek związku chemicznego na atomy, jony lub wolne rodniki. Dysocjacji ulegają związki posiadające wiązania jonowe lub wiązania spolaryzowane kowalencyjnie. Proces...