Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowyCiąg geometryczny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Ciąg geometryczny

Ciąg geometryczny to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej x razy. Liczba x nazywana jest ilorazem ciągu geometrycznego. Dla każdego ciągu geometrycznego musi być spełniony warunek:

dla każdego x należącego do zbioru liczb naturalnych dodatnich wartość ax+1/ax jest stała i równa y.

Przykładowo ciąg geometryczny to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ...

Każda kolejna liczba w wyżej wymienionym ciągu geometrycznym jest 2 razy większa od poprzedniej.

Innego rodzaju ciągiem jest ciąg arytmetyczny.

 

źródło:pl.wikipedia.org

Zobacz także
 • Wzór na tangens

  Funkcja tangens jest jedną z czterech funkcji trygonometrycznych. Funkcje te działają na kątach , definiuje się je w trójkącie prostokątnym jako stosunki odpowiednich boków. W przypadku funkcji...

 • Wzór na pojemność kondensatora

  Pojemność C kondensatora jest równa ilorazowi ładunku Q zgromadzonego na jego okładce przez różnicę potencjałów U między jego okładkami. Jeśli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to...

 • Puk

  Księżyc Urana, jedenasty wg kolejności rosnącej od planety. Odkryty w 1986 roku przez VOYAGERA 2. Wielka półoś orbity 86.006 km, okres orbitalny 0,762 dnia, promień 77 km. Puk jest bohaterem "Snu...

 • Wzór na wariancję

  Wariancja w statystyce klasyczna oznacza miarę zmienności. Utożsamiana jest również ze zróżnicowaniem zbiorowości, Jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości...

 • Wzór na pole trójkąta równobocznego

  Trójkąt równoboczny to szczególny trójkąt, u którego wszystkie kąty mają miarę 60°, natomiast wysokość takiego trójkąta równa się: Wysokość trójkąta równobocznego dzieli go na dwa przystające...

Czytaj w Money.pl