Money.plTechnologieNauka i wiedzaSłownik naukowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Canis Majoris

  Canis Majoris to jedna z największych i najjaśniejszych gwiazd w Galaktyce. Gdyby człowiek zapragnął okrążyć Canis Majoris zajęłoby mu to około 650 000 lat! W przypadku Ziemi czas wynosiłby jedynie 2 lata...

 • Całki

  Całka to ogólne określenie dla wielu różnych pojęć z analizy matematycznej. Całki to sumy nieskończenie wielu małych wartości. Najczęściej całkę rozumie się jako całkę oznaczoną lub całkę nieoznaczoną. Całka...

 • Charakterystyka

  Charakterystyka w języku polskim to opis lub przedstawienie postaci literackiej mające na celu prezentację tej osoby oraz analizę jej zachowań, postępowania. Charakterystyka powinna zawierać:

  • -...

  • Chemia

   Chemia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem natury i właściwości substancji oraz przemian zachodzących pomiędzy nimi (reakcje chemiczne). Chemia mocno przenika się z fizyką, która również bada...

  • Ciąg arytmetyczny

   W matematyce ciąg arytmetyczny to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość r. Liczba r to...

  • Ciąg geometryczny

   Ciąg geometryczny to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej x razy. Liczba x nazywana jest ilorazem ciągu geometrycznego. Dla każdego ciągu geometrycznego musi być spełniony warunek:

   ...

  • Cyfry rzymskie

   Cyfry rzymskie to inaczej rzymski system zapisywania liczb. System często nazywany jest również łacińskim. W podstawowej wersji składa się z 7 znaków: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. W systemie...

  • Czas

   Pod pojęciem czasu określamy skalarną wielkość fizyczną, która określa kolejność zdarzeń oraz odstępy między poszczególnymi zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie czasu często jest poddawane...