Money.plTechnologieNauka i wiedzaLeksykon PTAWitkowski, Józef
Leksykon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Witkowski, Józef

1892 - 25(lub 26?).05.1976
Wybitny specjalista w dziedzinie astronomii klasycznej, w szczególności astrometrii i mechaniki nieba. Urodzony w Odessie i tam wykształcony: ukończył gimnazjum klasyczne w roku powrotu komety Halleya i Uniwersytet Odeski, gdzie następnie pracował przez 5 lat. Kometa Halleya ukierunkowała przyszłe jego zainteresowania naukowe. Obserwacje fotograficzne komet, rachunki ich orbit i problem pochodzenia komet były przez długie lata jednym z głównych jego zainteresowań badawczych. Pracę kandydacką (wg naszej nomenklatury - doktorską) obronił też w Odessie. W roku 1919 przeniósł się do Krakowa, gdzie przez 10 lat pracował w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Tam swą tematykę badawczą rozszerzył na zagadnienia grawimetryczne, sejsmologiczne i magnetyczne oraz fotometrii wizualnej gwiazd zaćmieniowych i zakryć gwiazd przez Księżyc i planety. Tego ostatniego zagadnienia dotyczyła jego rozprawa habilitacyjna. Tam też redagował naukowe czasopismo astronomiczne "Acta Astronomica". W roku 1929 prof. Witkowski objął kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego i pełnił tę funkcję z przerwą wojenną do emerytury w 1962 r. Głównym efektem działalności Profesora w okresie powojennym było utworzenie Astronomicznej Stacji Szerokościowej PAN w Borowcu, która została pomyślana jako Obserwatorium zajmujące się kompleksowo zagadnieniami dynamiki Ziemi. Stacja ta początkowo była jedną z placówek Zakładu Astronomii PAN, którego pierwszym kierownikiem w latach 1956-1962 był profesor Witkowski. Obecnie wchodzi w skład Centrum Badań Kosmicznych PAN. ..(?)
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w latach 1950-1952. Od 1959 r. Członek PAN.Zobacz także
 • AAS

  American Astronomical SocietyAmerykańskie Towarzystwo Astronomiczne - zrzesza zawodowych astronomów głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dwukrotnie w ciągu roku organizuje Zjazdy...

 • protoplaneta

  Planeta w początkowym etapie ewolucji. Protoplaneta to obiekt utworzony ze zderzeń planetozymali.

 • Arystoteles

  Grecki filozof żyjący w latach 384 - 322 p.n.e. Najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności obok Platona i Sokratesa. Położył podwaliny pod większość wyłaniających się z filozofii nauk...

 • Wieloryb

  łac. Cetus, dop. łac. Ceti, oznaczenie skrótowe: Cet Duży gwiazdozbiór leżący po obu stronach równika niebieskiego. W Polsce gwiazdozbiór nieba jesiennego. Liczba gwiazd widocznych gołym okiem: ok....

 • stała Plancka, h

  Jedna ze stałych fizycznych występująca w fizyce mikrocząstek. Jest to liczba, która wyraża związek między energią "niesioną" przez foton światła z jego długością fali.Stała Plancka h = 6,625 x...

Czytaj w Money.pl