Money.plTechnologieNauka i wiedzaLeksykon PTAszerokość połówkowa
Leksykon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

szerokość połówkowa

ang. Full Width at Half Maximum, ozn. FWHM
Szerokość linii widmowej zmierzona w połowie jej wysokości.Zobacz także
 • Wzór na przekątną prostokąta

  Przekątne w prostokącie dzielą go na dwa równe trójkąty prostokątne, punkt ich przecięcia jest środkiem okręgu opisanego na figurze. Ponad to dzielą prostokąt na cztery...

 • Wzór na pojemność kondensatora

  Pojemność C kondensatora jest równa ilorazowi ładunku Q zgromadzonego na jego okładce przez różnicę potencjałów U między jego okładkami. Jeśli kondensator, jako całość, nie jest naelektryzowany to...

 • czerwona planeta

  zob. Mars

 • Wzór na zasięg rzutu poziomego

  Rzut poziomy definiowany jest jako rzut w jednorodnym polu grawitacyjnym z prędkością początkową prostopadłą do kierunku pola. Prościej tłumacząc odpowiada on ruchowi ciała rzuconego poziomo w polu...

 • jon

  Atom, który zyskał lub stracił jeden lub kilka elektronów - a więc jest to atom elektrycznie nieobojętny (naładowany).

Czytaj w Money.pl