Money.plTechnologieNauka i wiedzaLeksykon PTARybka, Eugeniusz
Leksykon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rybka, Eugeniusz

6.05.1898 - 1988
Rachmistrz naukowy w Obserwatorium Krakowskim od 1921 do 1923 r. Od 1.10.1923 asystent w Obserwatorium Warszawskim. Doktorat w Krakowie w 1926 r. na podstawie pracy analizującej XIX-wieczne warszawskie obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc. Habilitacja w 1932 r. w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie analizy fotometrycznej gwiazd gromady M3. Od 1932 r. do końca II Wojny Światowej we Lwowie, w Zakładzie Astronomii UJK przemianowanym w 1935 r. na Obserwatorium Lwowskie. W okresie lwowskim redaktor "Uranii". Organizator Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i jego kierownik w latach 1945-1956. Od początku 1958 do 30.09.1968 r. kierownik Obserwatorium Krakowskiego i jego odnowiciel w nowej lokalizacji, w poza miejskim Forcie Skała (inauguracja w 1964 r.).
Zainteresowany fotometrią, najpierw gwiazd zmiennych, później fotoelektryczną fotometrią fundamentalną i wyznaczaniem standardów fotometrycznych w wybranych polach Kapteyna. Przewodniczący Komisji Historii Astronomii MUA w latach 1964-1970 i autor kilku dzieł dotyczących historii astronomii dzieła Kopernika. Wiceprezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej w latach ......... Dr hc uniwersytetu w Bratysławie. Autor podręczników astronomii dla szkół średnich i akademickiego podręcznika "Astronomia Ogólna" oraz ok. 100 innych publikacji naukowych.Zobacz także
 • azymut

  W układzie współrzędnych horyzontalnych: kąt dwuścienny między płaszczyzną południka lokalnego a płaszczyzną wertykału przebiegającego przez obiekt astronomiczny. Stanowi jedną ze współrzędnych w...

 • Teleskop

  łac. Telescopium, dop.łac. Telescopii, oznaczenie skrótowe: Tel Niewielki, mało wyraźny gwiazdozbiór nieba południowego, w Polsce niewidoczny. Znajduje się na południe od Korony Południowej i...

 • Wzór na natężenie pola elektrycznego

  Natężenie pola elektrycznego jest wektorową wielkością fizyczna charakteryzującą pole elektryczne. Tego rodzaju natężenie pola jest równe sile działającej na jednostkowy dodatni ładunek...

 • stała kosmologiczna

  Oznaczana jako (duże lambda). Standardowo interpretowana jako energia próżni. Używa się często terminu ciemna energia. Ze względu na złamany silny warunek energetyczny dodatnia stała kosmologiczna...

 • moduł odległości

  Sposób podawania odległości do obiektu w postaci różnicy między jego obserwowaną a absolutną wielkością gwiazdową. Zależność między wielkościami gwiazdowymi a odległościa wyraża wzór: m - M = 5 *...

Czytaj w Money.pl