Money.plTechnologieNauka i wiedzaLeksykon PTARussell, Henry Norris
Leksykon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Russell, Henry Norris

25.10.1877 - 18.02.1957
Zwany "Dziekanem astronomów amerykańskich" Russell był wielkim autorytetem jako badacz, nauczyciel i popularyzator astronomii pierwszej połowy XX w. Sześćdziesiąt lat spędził w Uniwersytecie w Princeton jako student, profesor, dyrektor obserwatorium i czynny profesor emeritus. Wielokrotnie obserwował na Mt. Wilson. W Cambridge w Anglii mierzył paralaksy gwiazd i znalazł korelację między typami widmowymi gwiazd a ich jasnością absolutną, znaną jako diagram Hertzsprunga-Russella (H-R). Ze swym studentem Harlow Shapleyem analizował krzywe blasku gwiazd podwójnych zaćmieniowych w celu wyznaczania mas gwiazdowych. Później wyznaczał masy tysięcy gwiazd zaćmieniowych przy pomocy metod statystycznych. Z Walterem S. Adamsem Russell stosował nowo odkryte prawo jonizacji Meghnada Sahy do atmosfer gwiazdowych i wyznaczał obfitość pierwiastków w atmosferach gwiazd. Potwierdził trochę wcześniejsze odkrycie Cecylii Payne-Gaposchkin, że gwiazdy zbudowane są głównie z wodoru. Stosując teorię atomu Bohra do widm atomowych wraz z F.A. Saundersem odkrył "sprzężenie Russella-Saundersa", znane jako sprzężenie LS w fizyce atomu.
Jego imieniem zostały nazwane kratery na Księżycu i na Marsie oraz planetka nr 1762 (Russell). Diagram Hertzsprunga-Russella jest jednym z najbardziej podstawowych diagramów współczesnej astrofizyki. Twierdzenie Vogta-Russella jest bardzo ważnym twierdzeniem astrofizyki teoretycznej. Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne ustanowiło fundusz stypendialny Henry'ego Norrisa Russella. Królewskie Towarzystwo Astronomiczne w Londynie już w roku 1921 nagrodziło Go swym Złotym Medalem.Zobacz także
 • Prędkość dźwięku

  Prędkość dźwięku jest to prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w danym ośrodku. Prędkość dźwięku w substancjach jest uzależniona od tempa przekazywania...

 • Wzór na sumę krawędzi sześcianu

  Sześcian to szczególny przypadek graniastosłupa prawidłowego (w przestrzeni trójwymiarowej), prostopadłościanu i romboedru. Sześcian definiuje się również jako wielościan foremny o sześciu...

 • anomalia

  Kąt określający położenie ciała na orbicie.

 • Czas

  Pod pojęciem czasu określamy skalarną wielkość fizyczną, która określa kolejność zdarzeń oraz odstępy między poszczególnymi zdarzeniami zachodzącymi w tym samym...

 • Wzór na pole stożka

  Stożkiem nazywamy bryłę obrotową, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła osi, zawierającej jedną z przyprostokątnych. Podstawę stożka stanowi część płaszczyzny wycięta przez...

Czytaj w Money.pl