Money.plTechnologieNauka i wiedzaLeksykon PTAMerkury
Leksykon Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Merkury

Planeta Układu Słonecznego, pierwsza licząc w kolejności rosnącej od Słońca. Promień orbity 57,91 mln km (0,38 AU), okres obiegu 87,97 dni, promień 2440 km, masa 3,30e23 kg, obrót wokół osi 58,6 dni. Merkury znany jest od starożytności. Według mitologii był bogiem kupców, podróżników i złodziei.
Powierzchnia Merkurego jest podobna do Księżyca, gdyż zawiera liczne kratery uderzeniowe. Nie posiada atmosfery. Posiada ogromne, żelazne jądro, które odróżnia go od innych planet układu słonecznego, największą gęstością. Dodatkowo wytarza mniejsze natężenie pola magnetycznego, od powstającego przez jądro Ziemi. Nie posiada naturalnych satelitów.
Zobacz także
 • Równanie

  Równanie w matematyce rozumiane jest jako forma zdaniowa postaci t1 = t2, gdzie t1 i t2 nazywane są termami i przynajmniej jeden z nich zawiera pewną zmienną....

 • Ciąg arytmetyczny

  W matematyce ciąg arytmetyczny to ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od poprzedniej o ustaloną wartość r. Liczba r to różnica ciągu...

 • szerokość połówkowa

  ang. Full Width at Half Maximum, ozn. FWHM Szerokość linii widmowej zmierzona w połowie jej wysokości.

 • galaktyka karłowata

  Galaktyka, która ma bardzo niewielkie rozmiary albo bardzo małą jasność absolutną.

 • Wzór na współczynnik zmienności

  Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą...

Czytaj w Money.pl