Money.plNauka i wiedzaKalendariumLuty6 czerwca - Jan Kochanowski

Jan Kochanowski wybitny polski poeta epoki renesansu, urodził się 6 czerwca w 1530 roku w Sycynie niedaleko Zwolenia. Uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela poezji humanistycznej Słowiańszczyzny. Jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój polskiej literatury narodowej.

 

Poeta przez długi czas pełnił funkcję sekretarza królewskiego, w latach 1579-1584 był wojskim sandomierskim, w latach 1566-1574 pełnił rolę prepozyta poznańskiego. Jego ojciec Piotr Kochanowski był komornikiem granicznym radomskim i sędzią ziemskim sandomierskim, matka Anna córka Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż z Dąbrówki Podlężnej.

 

11 lipca 1559 roku w Radomiu razem z pięcioma braćmi uczestniczył w podziale majątku po zmarłych rodzicach, Jan dostał w spadku Czarnolas, kuźnicę, stawy rybne zwane Grodzką Rzeką oraz młyn. Pozostałym braciom z ojcowizny miał zapłacić 400 zł polskich tytułem wyrównania majątkowego dóbr Sycyny. W połowie 1563 poeta przeszedł do służby podkanclerza Piotra Myszkowskiego, dzięki któremu otrzymał godność sekretarza królewskiego. 2 stycznia 1574 roku Kochanowski wykupił pół wsi Chechły za sumę wartą 4000 złotych. 16 stycznia polubownie zakończył spór z burmistrzem Poznania, Marcinem Skrzetuskim. 18 lutego był świadkiem uroczystego wjazdu Henryka Walezego do Krakowa. 1 czerwca oficjalnie zrzekł się prepozytury poznańskiej.

 

Jego pobyt w Czarnolesie zakłóciły nieszczęścia rodzinne. W 1577 roku zmarł starszy brat, Kasper, w 1579 roku dwie córki poety: trzydziestomiesięczna Urszula oraz Hanna. Poeta umarł 22 sierpnia prawdopodobnie na udar mózgu. Miejsce zgonu pozostaje w nieznane.

 

Jego nadrzędnym celem literackim było tworzenie dzieł literackich, wierszy, które będą doskonałe pod względem formalnym i treściowym przy wykorzystaniu ówczesnych polskich norm stylistyczno-językowych oraz skodyfikowanych zasad poetyk antycznych i renesansowych, musiały też być bogate w rymy.

poeta, jan kochanowski, czerwiec, wiersze, rymy, dzieła literackie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl