Money.plNauka i wiedzaKalendariumLuty28 lutego - abdykacja Benedykta XVI
Fot. CPP/Polaris/East News

Papież Benedykt XVI ogłosi abdykacje 28 lutego o godz. 20. Wtedy to rozpocznie się okres nieobsadzonej stolicy (łac. sede vacante). Papież Benedykt XVI osobiście poinformował podczas konsystorza, że zakończy swój pontyfikat 28 lutego.

 


 

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) uznawany jest za niemieckiego duchownego rzymskokatolickiego, w latach 1977–2005 był kardynałem, w latach 1981–2005 prefektem Kongregacji Nauki Wiary, w latach 2002–2005 pełnił funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego. 19 kwietnia 2005 wybrany został na 265 (według innej rachuby 266.) papieża. Urodził się 16 kwietnia 1927 został ochrzczony następnego dnia, przez wikariusza miejscowej parafii ks. Josepha Stangla. W wieku 16 lat (1943) wraz z innymi kolegami z klasy rozpoczął obowiązkowe przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej, do czynnej służby powołano go do oddziału odpowiedzialnego za ochronę fabryki silników lotniczych BMW w Ludwigsfeld na północ od Monachium.


 

W 1945 Ratzinger razem z bratem wstąpił do katolickiego seminarium duchownego we Freising i na studia w Herzogliches Georgianum na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. W 1959 objął stanowisko profesora na uniwersytecie w Bonn. Jego inauguracyjny wykład zatytułował „Bóg wiary i Bóg filozofii”. W 1963 zaczął pracę na uniwersytecie w Münster.

 

 

25 marca 1977 przez Pawła VI został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. 28 maja 1977 z rąk biskupa Würzburga Josefa Stangla przyjął sakrę biskupią. Na konsystorzu 27 czerwca 1977 kreowany kardynałem. W 2005 w momencie konklawe był jednym z trzynastu żyjących kardynałów mianowanych przez Pawła VI oraz jednym z trzech poniżej wieku 80 lat. W konsekwencji w konklawe wzięli udział tylko on i William Wakefield Baum. 19 kwietnia 2005 w drugim dniu konklawe został wybrany na następce Jana Pawła II. Tym samym według Watykanu stał się 265. papieżem. W chwili wyboru uznany został za najstarszą osobę, którą od czasów Klemensa XII ogłoszono papieżem.

 

 

 

źródło:pl.wikipedia.org

papież, benedykt xvi, luty, jan paweł ii, abdykacja, konklawe, 28 lutego, sede vacante
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl