Money.plNauka i wiedzaKalendariumListopad

Kalendarium

1 listopada

1 listopada

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 82 p.n.e. – Bitwa przy Bramie Kollińskiej - Wojny domowe Rzymu. 1112 – Hrabią Portugalii zostaje Późniejszy król Alfons I. 1179 – Filip II August został koronowany w Reims na króla Francji. 1215 – Rozpoczyna się Sobór laterański IV. 1248 – Na antykróla Niemiec wybrany zostaje Wilhelm z Holandii.

11 listopada

11 listopada

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 308 – Cesarzem rzymskim zostaje Licyniusz . 887 – Wschodniofrankijscy możni zmusili Karola Otyłego do abdykacji i wybrali na króla Arnulfa z Karyntii. 1208 – Otto IV, po abdykacji w roku 1206, został ponownie wybrany na króla Niemiec. 1215 – Pierwsze posiedzenie Soboru Laterańskiego IV, gdzie omawiano m.in. kwestię transsubstancjacji.

24 listopada

24 listopada

Ważne wydarzenia w Polsce: 1227 – W czasie zjazdu piastowskich władców zamordowany został książę Leszek Biały - Zbrodnia gąsawska. 1587 – Odparty został szturm wojsk arcyksięcia Maksymiliana III - Oblężenie Krakowa. 1644 – Ustawiono figurę króla na kolumnie Zygmunta III Wazy w Warszawie. 1857 – W Warszawie założono wydawnictwo Gebethner i Wolff.

25 listopada

25 listopada

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 1177 – W bitwie pod Montgisard król Jerozolimy Baldwin IV Trędowaty i książę Antiochii Renald z Châtillon pokonali wojska Saladyna. 1185 – Urban III został wybrany na papieża.

28 listopada

28 listopada

Ważne wydarzenia w Polsce: 1520 – Chojnice odbite zostały przez polskie pospolite ruszenie - Wojna polsko-krzyżacka. 1561 – Inflanty i Polska podpisują Pakt wileński. 1620 – Bogusław XIV został księciem szczecińskim.

30 listopada

30 listopada

Ważne wydarzenia w Polsce: 1655 – Król Jan Kazimierz wydaje uniwersał opolski, który wzywa Polaków do powstania przeciw Szwedom. 1930 – W Grudziądzu został odsłonięty Pomnik Żołnierza. 1938 – W Zakopanem została podpisana umowa graniczna ze Słowacją na podstawie której przyłączono do Polski wsie Jaworzyna Tatrzańska i Leśnica Pienińska. 1949 – Powstaje Politechnia Częstochowska.

7 listopada

7 listopada

7 listopada urodziła się Maria Skłodowska-Curie, jeden z najwybitniejszych światowych naukowców polskiego pochodzenia. Skłodowska-Curie była wybitnym fizykiem i chemikiem. Jako pierwsza kobieta została profesorem Sorbony.