Money.plNauka i wiedzaKalendariumLipiec

Kalendarium

1 lipca

1 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1569 – została zaprzysiężona unia polsko-litewską, Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym Sejmem i Senatem. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. 1656 – Polskie wojska koronne i masy chłopskie odebrały Warszawę Szwedom (oblężenie Warszawy) - Potop szwedzki. 1794 – Pierwsze wydanie Gazety Rządowej.

2 lipca

2 lipca

Święta polskie i międzynarodowe: Międzynarodowe: Curaçao – Święto Flagi międzynarodowe Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego[1] (od 1994, obchodzony w rocznicę utworzenia w 1924, w Paryżu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej, AIPS)[2] Światowy Dzień UFO

3 lipca

3 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1519 – Król Zygmunta I Starego nadał prawa miejskie Karniszynowi. 1886 – Zostały Uruchomione warszawskie Filtry Lindleya. 1896 – W Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny.

4 lipca

4 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce; Przez Króla Zygmunta II Augusta ratyfikowana została unia lubelska. ; Hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski odniósł zwycięstwo pod Kłuszynem nad wojskami moskiewskimi, które szły z odsieczą Smoleńskowi. 1633 – Bitwa pod Sasowym Rogiem, zwycięstwo wojsk polskich - Wojna polsko-turecka. 1792 – Bitwa pod Zelwą, zwycięstwo Rosjan - Wojna polsko-rosyjska.

5 lipca

5 lipca

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 83 p.n.e. – Całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru uległa świątynia Jowisza na Kapitolu w Rzymie. 518 – Cesarzem bizantyjskim został Justyn I.

6 lipca

6 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1628 – Polska flota pod Wisłoujściem została zaatakowana z użyciem artylerii przez szwedzkie wojska lądowe, w wyniku czego zatonęły okręty: Żółty Lew i galeon Święty Jerzy. 1651 – Bitwa pod Łojowem, wygrana wojsk litewskich - Powstanie Chmielnickiego.

7 lipca

7 lipca

Święta polskie i międzynarodowe: Międzynarodowe: Tanzania – Dzień Przemysłu Wyspy Salomona – Święto Niepodległości Japonia – Tanabata

9 lipca

9 lipca

9 lipca zmarli m.in.: 1654 – Ferdynand IV Habsburg, król Czech i król Węgier, król rzymski, książę cieszyński (ur. 1633) 1677 – Anioł Ślązak, śląski poeta piszący w języku niemieckim (ur. 1624) 1696 – Wacław Potocki, polski poeta, satyryk, moralista (ur. 1621)

8 lipca

8 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1343 – Pokój kaliski który z zakonem krzyżackim zawarł Kazimierz III Wielki. 1357 – Łeba otrzymuje prawa miejskie. 1659 – Bitwa pod Konotopem, Armia polsko-kozacko-tatarska pod wodzą Iwana Wyhowskiego zwyciężyła wojska rosyjskie.

10 lipca

10 lipca

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 1212 – Pożar Londynu. 1460 – Bitwa pod Northampton - Wojna Dwóch Róż. 1499 – Powrót do Lizbony pierwszego okrętu spośród biorących udział w wyprawie Vasco da Gamy do Indii.

11 lipca

11 lipca

Święta polskie i międzynarodowe: Międzynarodowe: Belgia – Dzień Wspólnoty Flamandzkiej Mongolia – Święto Niepodległości Międzynarodowe – Światowy Dzień Ludności (ustanowione z inicjatywy Rady Zarządzającej, Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) w 1989

12 lipca

12 lipca

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 1260 – Wojska czeskie pokonały Węgrów w bitwie pod Kressenbrunn. 1543 – Król Anglii Henryk VIII poślubił szóstą i zarazem ostatnią ze swoich żon, Katarzynę Parr. 1562 – Z polecenia biskupa Jukatanu Diego de Landy spalono ponad 40 świętych ksiąg Majów i ok. 20 tys. obrazów i rekwizytów religijnych.

13 lipca

13 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1410 – Wojska Jagiełły zdobyły i spaliły Dąbrówno. 1508 – Bitwa pod Orszą - Wojna litewsko-moskiewska. 1521 – W Krakowie po raz pierwszy rozbrzmiał głos Dzwonu Zygmunta.

14 lipca

14 lipca

14 lipca urodził się m.in. : 1801 – Johannes Peter Müller, niemiecki naukowiec (zm. 1858) 1804 – Ludwig von Benedek, austriacki generał (zm. 1881) 1812 – August Fryderyk Cywolka, polski podróżnik badacz Nowej Ziemi (zm. 1839) 1818 – Nathaniel Lyon, amerykański generał (zm. 1861)

15 lipca

15 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1410 – Krzyżacy ponieśli klęskę w bitwie z armią polsko-litewską Władysława II Jagiełły. 1469 – Między mieszkańcami Białogardu i Świdwina dochodzi do tzw. wojny o krowę. 1646 – Koronowana została Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysława IV Wazy, potem Jana Kazimierza.

16 lipca

16 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1461 – Przez tłum w odwecie za pobicie miejscowego płatnerza zlinczowany został W Krakowie starosta rabsztyński Andrzej Tęczyński. 1519 – W Poznaniu otwarzono Collegium Lubranscianum. 1724 – W trakcie tzw. tumultu toruńskiego rozwścieczony tłum protestantów zdemolował kolegium jezuickie. 1821 – Papież Pius VII bullą De salute animarum połączył unią personalną archidiecezję gnieźnieńską z nowowyniesioną do rangi archidiecezji diecezją poznańską.

17 lipca

17 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1386 – W południowej wieży kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu zawieszony został Dzwon Grzesznika. 1402 – Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu. 1831 – Bitwa pod Broniszami - Powstanie listopadowe.

18 lipca

18 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1362 – Koło otrzymuje prawa miejskie na prawie magdeburskim. 1418 – Defenestracja wrocławska - wybuchły zamieszki we Wrocławiu. 1570 – Otwarte zostało Kolegium Jezuickie w Wilnie.

19 lipca

19 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1569 – Książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi Na Sejmie w Lublinie. 1655 – Wojska szwedzkie wkroczły na teren Polski - Potop szwedzki. 1702 – Szwedzka armia pod przywództwem Karola XII zwyciężyła wojska Augusta II pod Kliszowem - III wojna północna. 1794 – Rosjanie rozpoczęli szturm na Wilno - Insurekcja wileńska.

20 lipca

20 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1492 – Aleksander Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim. 1567 – Zwycięstwo wojsk litewskich pod wodzą wojewody bracławskiego księcia Romana Sanguszki w bitwie pod Czaśnikami - Wojna litewsko-rosyjska. 1657 – Armia koronna pokonała w bitwie pod Czarnym Ostrowem sprzymierzone ze Szwedami wojska siedmiogrodzkie Jerzego II Rakoczego, zmuszając go do kapitulacji - Potop szwedzki.

21 lipca

21 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1762 – Zwycięstwo wojsk pruskich nad Austriakami w bitwie pod Burkersdorfem (Burkatów) - Wojna siedmioletnia. 1905 – Na stokach Cytadeli Warszawskiej powieszony został Stefan Aleksander Okrzeja, członek Organizacji Bojowej PPS. 1921 – W eksplozji w Fabryce Prochu w Krywałdzie na Górnym Śląsku zginęło 19 osób.

22 lipca

22 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1793 – II rozbiór Polski: deputacja Sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²).

23 lipca

23 lipca

23 lipca urodził się m.in. : 1401 – Francesco I Sforza, książę Mediolanu (zm. 1466) 1649 – Klemens XI, papież (zm. 1721) 1775 – Eugène-François Vidocq, francuski galernik, twórca i szef Brygady Bezpieczeństwa w policji, pierwszy prywatny detektyw (zm. 1857) 1842 – Henryk Jordan, polski lekarz, pionier wychowania fizycznego w Polsce (zm. 1907)

24 lipca

24 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1400 – W salach dzisiejszego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius odbyły się pierwsze wykłady akademickie. 1478 – Stoczono bitwę pod Leśniowem Wielkim - Wojna o sukcesję głogowską. 1520 – Król Zygmunt I Stary wydaje edykt toruński wymierzony w innowierców. 1625 – Mianowano pierwszego Naczelnego Pocztmistrza Wrocławia.

25 lipca

25 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1300 – Wacław II został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. 1410 – Armia polsko-litewska pod wodzą Władysława Jagiełły dotarła do Malborka. 1434 – Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla.

26 lipca

26 lipca

26 lipca zmarli m.in.: 1806 – Karoline von Günderrode, niemiecka pisarka romantyczna (ur. 1780) 1833 – Bartłomieja Capitanio, współzałożycielka Suore di Maria Bambina, święta katolicka (ur. 1807) 1863 – Sam Houston, amerykański polityk, prezydent Republiki Teksasu (ur. 1793) 1867 – Otton I Wittelsbach, król Grecji (ur. 1815)

27 lipca

27 lipca

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 1128 – Brugia uzyskuje prawa miejskie. 1206 – W bitwie pod Wassenbergiem Otto IV z królewskiej linii Welfów ponosi druzgocącą klęskę z rąk króla Filipa Szwabskiego z rodu Staufów. 1214 – Bitwa pod Bouvines.

28 lipca

28 lipca

28 lipca zmarli m.in.: 1368 – Bolko II Mały, książę świdnicki i jaworski, ostatni niezależny książę piastowski na Śląsku (ur. ok. 1310) 1433 – Jan Szafraniec, polski duchowny katolicki, biskup kujawsko-pomorski, profesor i rektor Akademii Krakowskiej (ur. 1363) 1631 – Guillén de Castro, hiszpański poeta (ur. 1596) 1682 – Dymitr Jerzy Wiśniowiecki, hetman wielki koronny (ur. 1631)

29 lipca

29 lipca

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 1014 – Wojska bułgarskiego cara Samuela zostały rozbite przez armię dowodzoną przez cesarza Bazylego II Bułgarobójcę w bitwie w wąwozie Strumy. 1018 – Zwycięstwo wojsk fryzyjskich nad niemieckimi w bitwie pod Vlaardingen. 1030 – W bitwie pod Stiklestad poległ król Norwegii Olaf II. 1095 – Królem Węgier zostaje Koloman I

30 lipca

30 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1514 – Wojna litewsko-moskiewska: kapitulacja Smoleńska przed wojskami moskiewskimi. 1535 – Wojna polsko-rosyjska: wojska polskie rozpoczęły oblężenie Staroduba. 1553 – Na Wawelu została koronowana Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona króla Zygmunta II Augusta. 1656 – Zakończyła się bitwa warszawska. Oddziały polskie zostały pokonane przez Szwedów.

31 lipca

31 lipca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1649 – W bitwie pod Łojowem, wojska litewskich wygrały nad Kozakami - Powstanie Chmielnickiego. 1666 – Zawarto ugodę w Łęgonicach, która zakończyła rokosz Lubomirskiego. 1705 – Zwycięstwo Szwedów w Bitwie pod Warszawą - III wojna północna. 1903 – Rozpoczęto budowę Gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie.