Money.plNauka i wiedzaKalendarium

Kalendarium

Zobacz jakie wydarzenia kryje poniższe daty
27 września

27 września

Święta polskie i międzynarodowe: Belgia – Święto Społeczności Francuskojęzycznej (święto Walonii) Kościół prawosławny – Podwyższenie Krzyża Pańskiego (jedno z 12 głównych świąt) Międzynarodowe – Światowy Dzień Turystyki (ustanowione w 1979 przez Światową Organizację Turystyki, agendę ONZ) Polska – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

22 września

22 września

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 66 – Cesarz Neron swtorzył Legion I Italica. 530 – Na papieża został wybrany Bonifacy II. 1236 – Klęska kawalerów mieczowych w bitwie pod Szawlami (Litwa) - Krucjaty północne. 1332 – Bazyli Wielki Komnen został cesarzem Trapezuntu. 1499 – Austria i Szwajcaria zawarły pokój kończący wojnę mię

13 września - Julian Tuwim

13 września - Julian Tuwim

Julian Tuwim polski poeta żydowskiego pochodzenia urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi, zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem. Doskonale wszystkim znany jako pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

9 września

9 września

Święta polskie i międzynarodowe: Korea Północna – rocznica utworzenia KRL-D Tadżykistan – Święto Niepodległości Międzynarodowe – Światowy Dzień FAS (od 9 września 1999; w Polsce od 2004)

3 września

3 września

Ważne wydarzenia Międzynarodowe: 401 p.n.e. – Wojna domowa w Persji: bitwa pod Kunaksą. 36 p.n.e. – Wojny domowe Rzymu: zwycięstwo floty Oktawiana nad flotą Sekstusa Pompejusza w bitwie w Zatoce Naulochus. 301 – Założono San Marino. 590 – Rozpoczyna się pontyfikat Grzegorza I. 863 – Bitwa pod Melitene - zwycięstwo wojsk bizantyńskich nad arabskimi. 1189 – Na króla Anglii koronowany został Ryszard I Lwie Serce.

27 sierpnia

27 sierpnia

Ważne wydarzenia w Polsce: 1492 – Na króla Polski wybrano Jana Olbrachta. 1595 – Armia koronna, dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego zajmuje Chocim. 1672 – Kapitulacja Kamieńca Podolskiego - Wojna polsko-turecka.

23 sieprnia

23 sieprnia

Święta polskie i międzynarodowe: Międzynarodowe: Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu[1] (ustanowione przez Parlament Europejski w 70.rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow; od 2009)[2] Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu (proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008)

18 sierpnia

18 sierpnia

Ważne wydarzenia w Polsce: 1587 – Saul Wahl został rzekomo wybrany na króla Polski. 1655 – Potop szwedzki: Janusz Radziwiłł i Bogusław Radziwiłł poddali Wielkie Księstwo Litewskie królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. 1672 – Wojna polsko-turecka: rozpoczęło się oblężenie Kamieńca Podolskiego. 1772 – Konfederaci barscy poddali twierdzę Jasna Góra wojskom rosyjskim.

17 sierpnia

17 sierpnia

Święta polskie i międzynarodowe: Międzynarodowe: Argentyna – Rocznica Śmierci José de San Martína Gabon – Święto Niepodległości Indonezja – Święto Niepodległości Ruch Rastafari – urodziny Marcusa Garveya

8 września

8 września

8 września urodził się m.in. : 828 – Ali an-Naki, szyicki imam (zm. 868) 1157 – Ryszard I Lwie Serce, król Anglii (zm. 1199) 1207 – Sancho II, król Portugalii (zm. 1248) 1413 – Katarzyna z Bolonii, włoska klaryska, mistyczka, święta katolicka (zm. 1463)

4 sieprnia

4 sieprnia

Ważne wydarzenia w Polsce: 1260 – Bulla papieska Aleksandra IV przyznała prawo organizowania w Gdańsku dorocznych jarmarków św. Dominika. 1392 – Król Władysław Jagiełło i jego brat stryjeczny Witold zawierają ugodę w Ostrowie. 1863 – Zwycięstwo Polaków w II bitwie pod Chruśliną - Powstanie styczniowe. 1914 – Artyleria niemiecka rozpoczęła ostrzał Kalisza - I wojna światowa.

3 sierpnia

3 sierpnia

3 sierpnia zmarli m.in.: 1857 – Eugène Sue, francuski pisarz, autor powieści Tajemnice Paryża i Żyd wieczny tułacz (ur. 1804) 1871 – Franciszek Salezy Dmochowski, polski pisarz, tłumacz (ur. 1801) 1873 – Carl Leopold Lohmeyer, niemiecki farmaceuta, autor pierwszego drukowanego przewodnika po Tatrach wyd. w 1842 r. (ur. 1799) 1884 – Paul Abadie, francuski architekt, konserwator zabytków (ur. 1812)

7 września

7 września

Ważne wydarzenia w Polsce: 1757 – Zwycięstwo wojsk austriackich nad pruskimi w bitwie pod Moys (ob. Zgorzelec Ujazd) - Wojna siedmioletnia. 1764 – Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na tron polski. 1789 – Sejm Czteroletni wyłonił Deputację do Formy Rządu, kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. 1896 – pierwszy pokaz fimowy we Wrocławiu.

13 czerwca

13 czerwca

Ważne wydarzenia w Polsce: 1638 – Bitwa pod Żowninem - Powstanie Ostranicy. 1896 – Została uruchomiona pierwsza linia tramwaju konnego w Grudziądzu.

1 czerwca

1 czerwca

1 czerwca urodził się m.in. : 1076 – Mścisław I Harald, wielki książę kijowski (zm. 1132) 1895 – Tadeusz Bór-Komorowski, polski generał, polityk, komendant główny AK, Naczelny Wódz, premier Polski na uchodźstwie (zm. 1966)