Money.plTechnologieNauka i wiedzaJak to działa
Jak to działa?
Jak działa galwanometr ?

Jak działa galwanometr ?

Galwanometr to czuły miernik elektryczny służący do pomiaru bardzo małych natężeń i napięć prądu lub ładunków elektrycznych. Istnieją urządzenia tego typu do pomiaru prądów zmiennych lub stałych.

Jak działa Generator Van de Graaffa ?

Jak działa Generator Van de Graaffa ?

Generator elektrostatyczny wynaleziony przez amerykańskiego fizyka Roberta J. Van de Graffa w 1929 roku. Urządzenie wykorzystywane do budowy elektrostatycznych akceleratorów cząstek, nazywane zostało akceleratorami Van de Graffa.

Jak działa fonograf ?

Jak działa fonograf ?

Jedno z pierwszych wynalazków służących do mechanicznego zapisywania i odtwarzania dźwięku, uznawany za poprzednik gramofonu. Jego nazwa pochodzi z greckiego i oznacza zapis dźwięku. W przypadku budowy fonografa przytwierdzony do membrany rylec metalowy przesuwał się po powierzchni walca pokrytego cienką warstwą wosku, żłobiąc w nim rowek o głębokości zależnej od częstotliwości drgań membrany.

Jak działa dynamo rowerowe

Jak działa dynamo rowerowe

Od początku zadaniem dynama rowerowego było dostarczanie energii do zasilania przedniego i tylnego oświetlenia w pojazdach jak sama nazwa wskazuje rowerowych. Nazwa pochodzi z języka niemieckie, dawniej urządzenie to nazywane było prądnicą.

Zadanie dętki

Zadanie dętki

Zadaniem dętki jest utrzymywanie ciśnienia gazu wypełniającego przedmiot ją zawierający, a przez to zapewnienie mu pożądanych właściwości użytkowych, przede wszystkim sprężystości. Dętka jako komora z elastycznego materiału, wypełniona najczęściej powietrzem, tłoczonym przez wentyl.

Jak działa dializator ?

Jak działa dializator ?

Dializator to maszyna przeznaczona do dializy krwi, powszechnie znana jako sztuczne nerki, które pełnią funkcje nerek u pacjentów, oczekujących na przeszczep, bądź u pacjentów u których przeszczep nie jest możliwy. Ich główne zadanie polega na oczyszczaniu krwi pacjenta przy użyciu błony półprzepuszczalnej, stosuje się je głównie w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności nerek.

Cukier jako produkt spożywczy

Cukier jako produkt spożywczy

Pierwotnie cukier uważany jest za substancję będącą produktem spożywczym, jednak pod jego pojęciem mieści się wiele znaczeń. Powszechnie definiowany jest jako produkt przeróbki buraków cukrowych lub trzciny cukrowej. Jednak najczęściej używaną przez ludzi postacią cukru jest sacharoza, biała krystaliczna substancja rafinowana z soku z trzciny cukrowej lub buraka.

Quad - czterokołowiec

Quad - czterokołowiec

Quad inaczej zwany czterokołowcem, pojazd który przeznaczony jest głównie do sportu i rekreacji. Otwarty bez kabiny, przeważnie przeznaczony do jazdy poza drogami utwardzonymi. Zazwyczaj są to pojazdy 3-kołowe, 4-kołowe, 6-kołowe oraz 8-kołowe. Ułatwiające poruszanie się po grząskim terenie, ze względu na swoje przeznaczenie znajduję zastosowanie w rolnictwie oraz ratownictwie górskim.

Blacha

Blacha

Blacha jako wyrób hutniczy, którego grubości mieszczą się w granicach od dziesiętnych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Blachy dzieli się ze względu na grubość. Produkowane są blachy faliste, trapezowe, żeberkowe, ocynowane, platerowane. Wszystkie blachy charakteryzują się dużymi wymiarami poprzecznymi oraz małą grubością.

 Batyskaf – podwodny statek

Batyskaf – podwodny statek

Batyskaf to podwodny statek z własnym napędem. Jego głównym przeznaczeniem są badania głębinowe. Składa się z dwóch połączonych ze sobą części: pierwszą z nich jest kabina załogi, drugą zasadniczą częścią jest pływak, zapewniający odpowiednią wyporność.