Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminySprawdzian szóstoklasisty 2007Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA miejsce na naklejkę z kodem dzień miesiąc rok SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ,,O wiośnie" Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron. Jeśli brakuje stron, zgłoś to nauczycielowi. 2. Sprawdzian składa się z 24 zadań. 3. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 4. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi: A. lub TAK NIE B. C. KWIECIEŃ 2007 Czas pracy: 60 minut (mo na przedłu yć - nie więcej ni o 30 minut) Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i wpisz znak x w okienko , na przykład: . 5. Gdy się pomylisz, otocz błąd kółkiem w taki sposób: i zaznacz poprawną odpowiedź: . Liczba punktów do uzyskania: 40 6. Pozostałe zadania wykonaj bezpośrednio pod poleceniami. Pomyłki przekreślaj. 7. Jeśli nie potrafisz rozwiązać któregoś zadania, przejdź do następnego. Do opuszczonego wrócisz, jeśli będziesz mieć czas. 8. Na ostatniej stronie znajduje się brudnopis, z którego mo esz skorzystać. To, co w nim napiszesz, nie będzie sprawdzane. S-8-072 Powodzenia! 1 Przeczytaj tekst i rozwią zadania: 1., 2. i 3. Pierwszym zwiastunem wiosny wśród roślin jest przebiśnieg, który zakwita ju w lutym. Następnie z zimowego snu budzą się zawilce i przylaszczki, a w górach krokusy. Większość roślin wiosennych podlega ochronie, co oznacza, e nie wolno ich niszczyć. Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Tekst opowiada A. B. C. o rozpoczynającej się jesieni. o nadchodzącej wiośnie. o początku lata. Zadanie 2. Zaznacz poprawną odpowiedź. Jako pierwsza roślina zakwita A. krokus. B. przylaszczka. C. przebiśnieg. Zadanie 3. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. Rośliny, które podlegają ochronie mo na zrywać. TAK NIE Przeczytaj informacje podane w tabeli i rozwią zadania 4. i 5. Nazwa rośliny Wysokość, jaką osiąga Miesiące, w których kwitnie przebiśnieg 20 cm od lutego do marca przylaszczka 15 cm od marca do kwietnia zawilec 30 cm od marca do maja Zadanie 4. Dokończ zdanie. W maju kwitnie ________________________________________________. 2 Zadanie 5. Zaznacz na diagramie słupkowym wysokość przylaszczki i przebiśniegu. 35 wysokość rośliny w cm cmcm 30 25 20 15 10 5 0 zawilec przylaszczka przebiśnieg nazwa rośliny Zadanie 6. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. Na wiosnę robi się coraz chłodniej i z drzew zaczynają opadać liście. TAK Wiosną dni są coraz dłu sze, a noce krótsze. TAK NIE NIE Zadanie 7. Zaznacz poprawną odpowiedź. Czego roślina najbardziej potrzebuje do ycia? A. B. C. Wiatru. Słońca. Mrozu. Zadanie 8. Zaznacz poprawną odpowiedź. Jak kolejno rozwija się roślina? A. B. C. Kwitnie, kiełkuje, wypuszcza liście. Wypuszcza liście, kwitnie, kiełkuje. Kiełkuje, wypuszcza liście, kwitnie. 3 Zadanie 9. Połącz według wzoru części rośliny z ich nazwami. kwiat korzeń liść łodyga Zapoznaj się z planem działki i rozwią zadania 10. i 11. warzywa sad rośliny kwiatowe 60 m 40 m 20 m Zadanie 10. Zaznacz poprawną odpowiedź. Część działki przeznaczona pod uprawę roślin kwiatowych ma kształt A. prostokąta. B. kwadratu. C. trójkąta. Zadanie 11. Odczytaj z planu i zapisz długość i szerokość sadu. Długość sadu ___________________. Szerokość sadu _____________________. Ile siatki trzeba kupić, aby ogrodzić sad? Zapisz obliczenia i uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Trzeba kupić _________________________________________________ siatki. 4 Przeczytaj tekst i rozwią zadanie 12. Pod koniec lutego powracają do Polski skowronki. W ostatnich dniach lutego lub na początku marca przylatują szpaki. Zadanie 12. Zaznacz poprawną odpowiedź. Skowronki i szpaki powracają do naszego kraju A. B. C. na początku jesieni. pod koniec zimy. wczesnym latem. Zadanie 13. Zaznacz poprawną odpowiedź. Jakiego przyrządu nale y u yć do obserwacji ptaków? A. B. C. Mikroskopu. Lornetki. Lupy. Zadanie 14. Zaznacz poprawną odpowiedź. Je eli chcesz sprawdzić, jak odmienia się wyraz ptak, skorzystasz A. B. C. z encyklopedii zdrowia. z atlasu geograficznego. ze słownika ortograficznego. Zadanie 15. Jak człowiek mo e pomóc ptakom przetrwać zimę? Napisz jeden przykład. _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ 5 Zadanie 16. Opisz rysunek. Napisz co najmniej cztery zdania. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6 Zapoznaj się z fragmentem kalendarza i rozwią zadania 17. i 18. MARZEC czwartek 2 9 16 23 30 poniedziałek 6 13 20 27 wtorek 7 14 21 28 środa 1 8 15 22 29 piątek 3 10 17 24 31 sobota 4 11 18 25 niedziela 5 12 19 26 Zadanie 17. Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Zaznacz na kartce kalendarza znakiem X pierwszy dzień wiosny. Zadanie 18. Oblicz i napisz, ile w marcu jest sobót i niedziel. ____________________________________________________________________________________________________ Zadanie 19. Zaznacz poprawną odpowiedź. Program telewizyjny, informujący o tym, jaka jutro będzie temperatura powietrza to A. Wiadomości. B. Sport. C. Pogoda. Zadanie 20. Zaznacz poprawną odpowiedź. Który przyrząd słu y do mierzenia temperatury? A. Deszczomierz. B. Termometr. C. Barometr. Zadanie 21. Zaznacz poprawną odpowiedź Którego dnia będzie burza? poniedziałek A. B. C. W poniedziałek. We wtorek. W środę. wtorek środa 7 Zadanie 22. Słońce wzeszło o godzinie 600. Zaszło o godzinie 1700. Oblicz, ile czasu trwał dzień. Zapisz obliczenia i dokończ odpowiedź. Odpowiedź: Dzień trwał _______________________________________________________. Przeczytaj wiersz i rozwią zadania 23. i 24. Wiosna Wiosna, wiosna - Jesteś piękna i radosna! Przybywasz do naszego kraju - I wtedy jest u nas jak w raju! Ptaszki wesoło śpiewają - I gniazdka swe naprawiają! Słońce jasno świeci - I cieszą się z tego wszystkie dzieci. Łukasz Ruczkowski Zadanie 23. Dokończ zdania. Tytuł utworu to _______________________________________________________________________. Autorem wiersza jest ________________________________________________________________________. Zadanie 24. Do podanych wyrazów dopisz z wiersza wyrazy rymujące się. wiosna - ___________________________________ świeci - _____________________________________ 8 Brudnopis 9
Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe