Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaWiedza o tańcu

Egzamin maturalny z wiedzy o tańcu jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Wiedza o tańcu jako przedmiot obowiązkowy może być zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru poziomu dokonuje zdający w deklaracji składanej dyrektorowi szkoły we wrześniu, w roku szkolnym, w którym zdaje egzamin. W części pierwszej zdający otrzymuje fragment dzieła tanecznego, jego zadanie polega na przeanalizowaniu tego fragmentu. Fragment tego dzieła powinien trwać od 2 do 4 minut, ponadto powinien być odtworzony z kasty wideo lub płyty CD, integralną częścią zadania jest ikonografia oraz teksty źródłowe. W części drugiej zdający rozwiązuje test obejmujący cały zakres wymagań egzaminacyjnych, ta część arkusza egzaminacyjnego zawiera różnego rodzaju zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia. W trzeciej części zdający otrzymuje dwa tematy do wyboru. Ta część egzaminu polega na sformowaniu rozszerzonej wypowiedzi pisemnej na jeden z wybranych tematów. Temat pierwszy dotyczy jednego działa tematycznego, wypowiedz powinna zawierać analizę porównawcza, temat drugi dotyczy epok, stylów, kierunków w sztuce tańca, dorobku artystycznego wybitnych choreografów i tancerzy. Wypowiedź powinna mieć formę analizy porównawczej oraz oceny. Oba tematy odwołują się do wykazu dzieł tanecznych wymienionych w załączniku do Opisu wymagań egzaminacyjnych.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe