Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaMatematyka

Standardy wymagań egzaminacyjnych z matematyki dotyczą wiadomości, rozumienia liczb i ich zbiorów. Uczeń powinien wiedzieć co to jest zbiór, suma, iloczyn oraz różnica zbiorów. Uczeń powinien znać podstawowe prawa rachunku zdań, powinien wiedzieć co to jest zbiór liczb rzeczywistych i znać jego podzbiory, co to są liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne, uczeń powinien doskonale wiedzieć co to jest rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej. Powinien znać prawa dotyczące działań arytmetycznych na liczbach rzeczywistych. Uczeń powinien znać definicję potęgi o wykładniku wymiernym oraz prawa działań na potęgach o wykładniku wymiernym. Zdający ma również obowiązek wiedzieć co to jest oś liczbowa i co to jest układ współrzędnych na płaszczyźnie. Ponadto powinien znać definicję wartości bezwzględnej, liczby rzeczywistej i jej interpretacje geometryczną. Uczeń powinien znać pojęcie błędu przybliżenia oraz zasady szacowania wartości liczbowych. Znać i rozumieć funkcje i ich własności,przy czym potrafi wyjaśnić definicję funkcji oraz wykres funkcji liniowej, potrafi wyjaśnić pojęcia typu dziedzina funkcji, miejsce zerowe, zbiór wartości, wartość najmniejsza i największa funkcji w danym przedziale oraz monotoniczność funkcji. Uczeń zdający maturę na poziomie rozszerzonym zna zasadę indukcji matematycznej, metody rozwiązywania i interpretację geometryczną równań i nie równości z wartością bezwzględną. Zdający zna prawa działań na potęgach o wykładniku rzeczywistym.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe