Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk niemiecki

Egzamin maturalny z języka niemieckiego składa się z dwóch części, a mianowicie z egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin organizowany jest w szkole i oceniany przez podmiotowy zespół egzaminacyjny. Drugą częścią jest egzamin pisemny, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut, przy czym uczeń ma 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie wymaganej prezentacji. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut, przy czym składa się z jednej części. Na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części. Ustny egzamin na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienie. Struktura egzaminu ustnego z języka niemieckiego dotyczy dwóch zadań, pierwsze z nich dotyczy trzech rozmów sterowanych, przy czym uczeń powinien uzyskiwać oraz udzielać informacji, relacjonować wydarzenia, negocjować, drugie zadanie dotyczy opisu ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania. Na poziomie rozszerzonym pierwsze zadanie dotyczy rozmowy na podstawie materiału stymulującego, drugie to prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na temat prezentowanych zagadnień. Uczeń zdający język niemiecki na maturze powinien stosować słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, stosować struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, dostosowywać styl do tej formy. Pod względem poprawności językowej powinien znać zasady ortografii, stosować słownictwo zgodnie z norma struktury morfosyntaktyczne.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe