Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk francuski w klasach dwujęzycznych

Egzamin maturalny z języka francuskiego dla absolwentów w klasach dwujęzycznych składa się z dwóch części. Części ustnej, która organizowana jest w szkole i ocenia ją przedmiotowy zespół egzaminacyjny oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzamin ustny ma za zadanie sprawdzić rozumienie tekstu czytanego, umiejętność analizy struktury i treści tekstu oraz umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat. Ustny egzamin trwa około 15 minut, uczeń zdający losuje zestaw z zadaniami egzaminacyjnymi, na zapoznanie się z nimi ma również 15 minut czasu. Egzamin pisemny ma za zadanie sprawdzić rozumienie ze słuchu, umiejętność analizy i przetwarzania usłyszanych informacji, rozumienie tekstu czytanego, umiejętność analizowania i interpretowania przeczytanego tekstu oraz przetworzenia przeczytanych informacji w kontekście cywilizacyjno-kulturowym. Uczeń w części pisemnej ma za zadanie formułować wypowiedź pisemną przy tym redagować własny tekst w określonej formie nawiązując tematycznie do tekstu wysłuchanego/przeczytanego. Egzamin pisemny trwa 240 minut, przy czym składa się z dwóch części, pierwsza z nich trwa 90 minut i sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu i formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów. Część druga trwa 150 minut i sprawdza umiejętność rozumienia tekstu czytanego i formatowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej do tematyki jednego z przeczytanych tekstów.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe