Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk białoruski

Ustna część egzaminu maturalnego z języka białoruskiego trwa około 25 minut i sprawdza wiedzę głównie z umiejętności werbalnej komunikacji oraz umiejętności organizowania sobie pracy. Nauczyciel języka białoruskiego na początku nauki przedstawia szkolną listę tematów, a z zaproponowanej listy uczeń wybiera jeden i określa sposób realizacji oraz zakres materiału służącego do opracowania tematu. Zdający może wykorzystać przygotowane przez siebie materiały pomocnicze typu film, nagranie muzyczne, nagranie wywiadu lub wypowiedzi w języku białoruskim, cytaty z literatury podmiotu i przedmiotu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu oraz fotografie zabytków architektury. Uczeń , który decyduje się na zdawanie matury z języka białoruskiego ma obowiązek dostarczyć dyrektorowi szkoły, najpóźniej 4 tygodnie przed egzaminem, bibliografię, czyli spis lektury przedmiotu oraz podmiotu wykorzystany przez zdającego do przygotowania prezentacji. Pisemna część egzaminu na poziomie podstawowym powinna sprawdzać umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu nieliterackiego oraz umiejętność pisania tekstu własnego powiązanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu. Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części, w pierwszej zamieszczone są zadania sprawdzające umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Maturzysta otrzymuje tekst do około 1000 znaków oraz test 10-15 pytań otwartych lub zamkniętych. W drugiej części zawarte zostały zadania sprawdzające umiejętność pisania własnego tekstu o kulturze, języku. Uczeń otrzymuje dwa tematy i piszę wypracowanie, punktem wyjścia jest tekst, teksty lub fragmenty do 1000 znaków.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe