Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk angielski

Egzamin maturalny z języka angielskiego uważa się za zdany w momencie, kiedy zdający otrzymał z niego minimum 30 %. Egzamin może zostać za niezdany w momencie kiedy komisja w trakcie egzaminu jednogłośnie stwierdza że uczeń pracuje niesamodzielnie. Absolwent, który nie zdał egzaminu z języka angielskiego, przy czym przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i je zaliczył, może przystąpić ponownie do egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu. Ponadto chce uczeń, który chce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu w kolejnych latach. Egzamin maturalny z języka nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wyniki egzaminu ogłaszane są w skali procentowej. Przy czym egzamin ustny na poziomie podstawowym trwa 10 minut, zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut, przy czym uczeń ma 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie wymaganej prezentacji. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut, przy czym składa się z jednej części. Na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części. Ustny egzamin na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienie. Podczas egzaminu uczeń nie może korzystać ze słownika, ponadto ma obowiązek zdeklarować na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe