Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaInformatyka

Egzamin maturalny z informatyki jest zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym, trwa 240 minut i składa się z dwóch części, pierwsza część trwa 90 minut, przy czym polega na rozwiązywaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera. Część druga egzaminu trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera, w każdej części egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny. Za rozwiązanie arkusz z pierwszej części uczeń może otrzymać maksymalnie 40 % całkowitej liczby punktów, za rozwiązanie arkusza z drugiej części 60 % całkowitej ilości punktów. Prace egzaminacyjne w tym przypadku sprawdzane są przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Sprawdzający szczególną uwagę zwracają na poprawność merytoryczną, dokładność oraz kompletność prezentacji rozwiązań zadań. Ponadto pod uwagę brany jest wygląd, czytelność oraz przejrzystość tworzonych dokumentów, zachowanie, odpowiednich zasad w zapisie programów i algorytmów. Uczeń , który decyduje się na zdawanie informatyki na maturze powinien dokładnie znać klasyczne algorytmy z rozgałęzieniami, algorytmy na liczbach naturalnych, algorytmy numeryczne, powinien znać schemat Hornera, liniowe poszukiwanie wyróżnionego elementu. Ponadto powinien wiedzieć na czym polega metoda "dziel i zwyciężaj" . Powinien doskonale opisywać środki, narzędzia i metody informatyki, posługując się poprawną terminologią informatyczną. Zdający przedstawia rolę, funkcje zasady pracy sprzętu komputerowego, charakteryzuje typowe narzędzia informatyczne, oprogramowanie i ich zastosowanie.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe