Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaHistoria

Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu z historii nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, ani ich komentować. W przypadku zakłócenia egzaminu lub stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danej osoby i prosi o opuszczenie sali, przy czym jest to równoznaczne z unieważnieniem egzaminu. Zdający maturę z historii zna faktografię i terminologię historyczną w stopniu umożliwiającym rozumienie przeszłości w odniesieniu do państw i ich organizacji, struktury władz, systemów politycznych, życia gospodarczego, religijnego, doskonale zna wydarzenia polityczne i militarne oraz konflikty i kryzysy społeczne, gospodarcze, religijne i ideologiczne. Potrafi wymienić osiągnięcia cywilizacyjne, osiągnięcia kultury i sztuki, myśli polityczne, społeczne i filozoficzne. Posiada wiedzę z zakresu dziejów Europy i Polski, zna konflikty społeczne, wojny, ludobójstwa takie jak Holocaust. Potrafi wymienić przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych po współczesną rewolucję techniczną oraz historyczny rozwój kultury materialnej. Doskonale zna kręgi cywilizacji średniowiecznych, znaczenia chrześcijaństwa w cywilizacjach średniowiecznej Europy. Posiada wiedzę na temat cywilizacyjnych przemian w Europie od odrodzenia do oświecenia. Ponadto posiada wiedzę na temat rewolucji technicznej w XX wieku oraz dziejów Rzeczpospolitej między okresem zniewolenia a niepodległością. Doskonale zna przemiany form państwa polskiego, oraz uwarunkowania i przeobrażenia polskiej świadomości narodowej i politycznej.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe