Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaHistoria dla niesłyszących

Niesłyszący maturzyści mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z historii w warunkach określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Arkusze w przypadku egzaminu rozszerzonego zawierają zadania takie jak dla pozostałych zdających. W części ustnej zdający ma prawo przystąpić do egzaminu w języku migowym lub może przygotować prezentacje na piśmie. Zdający maturę z historii powinie znać faktografię i terminologię historyczną w stopniu umożliwiającym rozumienie przeszłości w odniesieniu do wydarzeń politycznych i militarnych oraz konfliktów i kryzysów społecznych, gospodarczych, religijnych oraz ideologicznych. Zna pojęcia z zakresu działalności najważniejszych postaci, dynastii, grup społecznych, życia religijnego, osiągnięć kultury i sztuki, myśli politycznej, społecznej i filozoficznej. Posiada wiedzę na temat państw, ich organizacji, struktury władzy i terytorium. Ponadto zdający ma obowiązek przedstawiać oraz oceniać wydarzenia i zjawiska historyczne, formułować przejrzyste i logiczne wypowiedzi. Na poziomie podstawowym porównuje, czyli wskazuje różnice i podobieństwa między wydarzeniami historycznymi, formułuje oceny, uzasadnia sformułowane oceny. Na poziomie rozszerzonym krytycznie analizuje i ocenia różne interpretacje historii. Standardy wymagań egzaminacyjnych obejmują trzy obszary: wiadomości i rozumienie, korzystanie z informacji oraz tworzenie informacji.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe