Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaBiologia

Egzamin maturalny z biologi jest egzaminem pisemnym, który sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych oraz polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w arkuszach egzaminacyjnych. Jeżeli uczeń przystępujący do matury wybiera biologię jako przedmiot obowiązkowy to może zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Zdający wybiera preferowany poziom egzaminu poprzez deklarację składaną do dyrektora szkoły. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, które mają pomóc w sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności nabytych w trakcie nauki biologii w szkole średniej. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na praktycznym sprawdzeniu zdobytej wiedzy, a także umiejętności zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących biologii. Poziom podstawowy obejmuje zakres informacji dotyczących budowy oraz funkcji organizmu człowieka. Uczeń przystępując do egzaminu na tym poziomie ma obowiązek znać związki między strukturą i funkcją w organizmie człowieka, oraz zależności między środowiskiem a organizmem. Ponadto interpretuje wnioski oraz uzasadnia opinie na podstawie analizy informacji. Zdający egzamin maturalny z biologi na poziomie rozszerzonym opisuje budowę i funkcje na różnych poziomach organizacji życia i u rożnych organizmów. Charakteryzuje środowiska życia organizmów oraz określa związek między środowiskiem życia a budową i czynnościami życiowymi organizmów.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe