Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMatura

Matura

Matura, zwana inaczej egzaminem dojrzałości, ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Uczniowie szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, jednak świadectwo jego zdania jest wymagane na wyższych uczelniach podczas rekrutacji na wszystkie kierunki studiów wyższych.

 

W Polsce za prawidłowe przeprowadzeniu matury odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której z kolei podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminu w danym regionie Polski. Wyniki z niej podawane są w skali procentowej, w skład komisji wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole. Niestety na maturze z języka obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych. Uczniowie zdają egzaminy ustne niezależnie od wyników z egzaminu pisemnego. Maturę pisemną zdaje się z trzech przedmiotów obowiązkowych, z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Dodatkowo, każdy zainteresowany może dobrać do sześciu przedmiotów, które nie były zdawane w części obowiązkowej lub były zdawane w części obowiązkowej na poziomie podstawowym. Aby zdać maturę z tej części należy uzyskać 30% punktów. Istnieje identyczny zestaw pytań w całej Polsce, nie istnieje możliwość wyjścia w trakcie egzaminu tak jak to było w przypadku starej matury, w związku z tym egzamin trwa krócej. Arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych danego przedmiotu według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania. Matury ustne zdawane są przez wszystkich z języka polskiego oraz obcego nowożytnego. Przy czym egzaminatorzy kładą nacisk w przypadku egzaminu z języka obcego na praktyczne zastosowanie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa. Przy egzaminach ustnych nie ma podziału na poziom rozszerzony i podstawowy (do 2011 ustny egzamin z języka obcego mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Pytania są takie same w danym województwie. Status finalisty lub wygrana na szczeblu ogólnopolskim olimpiady daje prawo do niezdawania matury ustnej z języka, automatycznie otrzymuje się maksymalną liczbę punktów. W przypadku egzaminu maturalnego przed reformą, wynik maturalny wyrażany był w skali 1-6, w skład komisji wchodziły osoby wyłącznie będące przedstawicielami danej szkoły. Uczniowie zdawali najpierw egzamin pisemny a potem w zależności od wyników ustne. Natomiast na maturze z języka obcego dozwolone było korzystanie ze słowników językowych. Zdawano ze wszystkich wybranych przedmiotów, z których podczas matury pisemnej nie zdobyło się oceny 5 i wyższej oraz oceny 4 i pod koniec 2 ostatnich lat. Z ustnego języka obcego zwalniały certyfikaty językowe, status finalisty lub laureata olimpiady językowej na szczeblu wojewódzkim.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe