Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Odbywa się corocznie w kwietniu i ma na celu sprawdzenie umiejętności oraz wiadomości nabytych w ciągu trzyletniej nauki w gimnazjum.

 

W Polsce pierwszy egzamin odbył się w 2002 roku. Egzamin ten jest powszechny oraz obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z podstawowych warunków ukończenia szkoły. Jednak w przepisach przewidziano wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia. W przypadku laureatów olimpiad przedmiotowych oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z wielu przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takim przypadku, każdy uczeń otrzymuje z konkretnej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Co ważne, wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych. Należy wiedzieć o tym, że egzamin gimnazjalny jest zewnętrzny, przy czym zostaje sprawdzony przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Każdy arkusz jest kodowany, sprawdzający nie wiedzą czyje prace sprawdzają. Wyniki natomiast uczniowie otrzymują w formie zaświadczenia około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. Nie ma możliwości nie zdania tego egzaminu, jeżeli uczeń się na nim stawi, egzamin mimo wszystko będzie zaliczony. W sytuacji jeśli uczeń nie odpowie na ani jedno pytanie, otrzyma 0%. Z takim wynikiem będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Od 2002 roku do 2011 formuła egzaminu gimnazjalnego składała się z trzech części - humanistycznej, w której sprawdzana była wiedza z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz sztuki. Matematyczno-przyrodniczej w której sprawdzana była wiedza z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii oraz matematyki. Trzeci rodzaj to egzamin językowy, podczas którego sprawdzano wiedzę z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Z każdej części egzaminu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. W 2012 roku formuła została nieco zmodyfikowana. W części humanistycznej sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego, odrębnie z historii oraz odrębnie ze społeczeństwa. Podobnie jest w przypadku części matematyczno-przyrodniczej. W części językowej uczeń deklaruje, na jakim poziomie chce zdawać dany język, przy czym do wyboru ma podstawowy oraz rozszerzony. W nowej formule egzaminu wynik podawany jest w procentach, egzamin z zakresu języka trwa 90 minut, 135 minut w przypadku czasu wydłużonego. Egzamin z zakresu historii i społeczeństwa trwa 60 minut, czyli 80 w przypadku czasu wydłużonego. Egzamin matematyczny trwa 90 minut (135 minut - czas wydłużony), egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych 60 (80 minut - czas wydłużony).

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe