Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichZwiększenie udziału społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych z obszarów wiejkich Dolnego Śląska
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Zwiększenie udziału społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych z obszarów wiejkich Dolnego Śląska

Numer FIO: 2683
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Legnica
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 35,970.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł